Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39340

3 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

08.04.2019

Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Bohuslav Šľachtovský

29.03.2019

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 7

Dodatok č. 2

Neuvedené

Mgr. Paulína Krafčíková

Obec Vyšné Ružbachy

29.03.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti pre deti a dorast obce V. Ružbachy zo dňa 20.02.2012

Dodatok č. 1

Neuvedené

PEDIATRIST s.r.o. - MUDr. Ondo-Eštok Peter,Mlynčeky 182,05976,Mlynčeky

Obec Vyšné Ružbachy

25.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 25

766,80 EUR sedemstošesťdesiatšesť eur, osemdesiat centov

Matej Diňa

Obec Vyšné Ružbachy

14.03.2019

O poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z

Dohoda č. 19/38/060/91

18 292,36 EUR osemnásťtisícdvestodeväťdesiatdva Eur a tridsaťšesť centov

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

14.03.2019

Kúpna zmluva

Zmluva

364,17 EUR tristošesťdesiatštyri eur a sedemnásť centov

Obec Vyšné Ružbachy

Slavomír Sčensný

12.03.2019

Kúpna zmluva

Zmluva

1,00 EUR jedno euro

Obec Vyšné Ružbachy

Igor Kuťka a Alžbeta Kuťková

01.03.2019

Poistná zmluva

1048063521

108,37 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.,Štefánikova 8,81105,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

01.03.2019

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - D

Neuvedené

PALMED, s.r.o.,Ivana Stodolu 15,060 01,Kežmarok

Obec Vyšné Ružbachy

27.02.2019

Zmluva

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Bohuslav Šľachtovský

22.02.2019

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

NATUR-PACK a.s.

29.01.2019

Zmluva o dielo č. 501/2019 Dodávka a montáž dávkovacieho čerpadla na dezinfekciu pitnej vody pre verejný vodovod Vyšné Ružbachy, časť Kukura

501/2019

984,60 EUR Deväťstoosemdesiatštyri eur a šesťdesiat centov

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

21.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

01/2019

4 500,00 EUR

FK Slovan Vyšné Ružbachy, futbalový klub

Obec Vyšné Ružbachy

17.01.2019

Dodatok

I/A1/2018

Neuvedené

Archgrup s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

13.01.2019

Dohoda č. 19/38/012/2

19/38/012/2

0,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

09.01.2019

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

Dodatok č. 2

0,00 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

21.12.2018

Zmluva o Platobnej karte

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská sporiteľňa, a.s.

21.12.2018

Zmluva o Elektronických službách

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská sporiteľňa, a.s.

20.12.2018

DOHODA č.18/38/010/65

18/38/010/65

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

19.12.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva

30,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

17.12.2018

Zmluva č. 180/2018 Dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejného vodovodu

Dodatok

Neuvedené

W-Control, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

07.12.2018

Nájomná zmluva

Zmluva

40,00 EUR

Michal Dudžík

Obec Vyšné Ružbachy

05.12.2018

Darovacia zmluva

Zmluva

510,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Mária Nagyová

28.11.2018

Nájomná zmluva

Zmluva

40,00 EUR

Marián Vavrinčík

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: