Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.10.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

120,00 EUR jedenstodvadsať

MUDr. Ganna Samuseva a Shukh Mykhailo

Obec Vyšné Ružbachy

15.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2285

27 411,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

09.10.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1047-1/2020

Neuvedené

Michal Jozefi s manželkou Kvetoslavou Jozefiovou

Obec Vyšné Ružbachy

09.10.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1047/2020

Neuvedené

Michal Jozefi s manželkou Kvetoslavou Jozefiovou

Obec Vyšné Ružbachy

30.09.2020

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 13

5

89,46 EUR osemdesiatdeväťeur 46 centov

Miroslav Sčensný a Petra Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

25.09.2020

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Štefan Repka

Obec Vyšné Ružbachy

04.09.2020

Zmluva č. 845/2020/DPR o poskytnutí dotácie

845/2020/DPR

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Vyšné Ružbachy

Prešovský samosprávny kraj

03.09.2020

Zmluva o dielo

0420200031-000-00

14 997,00 EUR štrnásťtisícdeväťstvodeväťsediatsedem

Obec Vyšné Ružbachy

Slovak Telekom, a.s.

02.09.2020

Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 14

10

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat centov

Miroslav Lukčík s manželkou Boženou

Obec Vyšné Ružbachy

02.09.2020

Zámenná zmluva na pozemok

Zámenná zmluva na pozemok

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Vladimír Grieger PaedDr

31.08.2020

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 16

Dodatok č. 2

63,90 EUR šesťdesiattrieur, 90 centov

Alžbeta Hanečáková

Obec Vyšné Ružbachy

28.08.2020

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 24

2

63,90 EUR

Marta Budzáková

Obec Vyšné Ružbachy

25.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

628/2020/DPR

4 500,00 EUR štyritisícpäťstoeur

Obec Vyšné Ružbachy

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

25.08.2020

Nájomná zmluva o nájme bytu č. 18

18

63,90 EUR šesťdesiattri eur, 90 centov

Monika Dudzíková

Obec Vyšné Ružbachy

20.08.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9925750730

20,90 EUR dvadsať eur, 90 centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

20.08.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9925771113

20,90 EUR dvadsať eur, 90 centov

Obec Vyšné Ružbachy

Slovak Telekom, a.s.

19.08.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1116/2020

Neuvedené

Profession s . r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

18.08.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1116-1/2020

Neuvedené

Profession s . r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

18.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt

1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

07.08.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1099-1/2020

Neuvedené

Mgr. Michal Grecula

Obec Vyšné Ružbachy

07.08.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1099/2020

Neuvedené

Mgr. Michal Grecula

Obec Vyšné Ružbachy

30.07.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 7

63,90 EUR

Simona Bachledová

Obec Vyšné Ružbachy

23.07.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1121/2020

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Kaššová Oľga

23.07.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1121-1/2020

Neuvedené

Kaššová Oľga

Obec Vyšné Ružbachy

22.07.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-20-023/2020

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: