Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.08.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1099-1/2020

Neuvedené

Mgr. Michal Grecula

Obec Vyšné Ružbachy

07.08.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1099/2020

Neuvedené

Mgr. Michal Grecula

Obec Vyšné Ružbachy

30.07.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 7

63,90 EUR

Simona Bachledová

Obec Vyšné Ružbachy

23.07.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1121/2020

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Kaššová Oľga

23.07.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1121-1/2020

Neuvedené

Kaššová Oľga

Obec Vyšné Ružbachy

22.07.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-20-023/2020

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

22.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly

16 934,40 EUR šestnásťtisícdeväťstvotridsaťštyri eur 40 centov

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

14.07.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1092-1/2020

Neuvedené

Ľuboslava Matľaková

Obec Vyšné Ružbachy

14.07.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1092/2020

Neuvedené

Ľuboslava Matľaková

Obec Vyšné Ružbachy

09.07.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt

INT/ET/TAT/1/III/B/0215

139 976,10 EUR jedenstotridsaťtisícdeväťstosedemdesiatšesť eur a 10 centov

Obec Vyšné Ružbachy

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

09.07.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

09.07.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 0207/2019

2

Neuvedené

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

30.06.2020

Nájomná zmluva

*

20,00 EUR dvadsaťeur

Obec Vyšné Ružbachy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vyšné Ružbachy

17.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 102,00 EUR šesťtisícjednostodva eur

Real Security, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

12.06.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

29.05.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

-

Neuvedené

Pavol Sčensný a manželka Štefánia Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

27.05.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS00007772178

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská distribučná a.s.

27.05.2020

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

24ZVS0000778014H

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská distribučná a.s.

21.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

81,61 EUR

XEROX LIMITED o.z.,Einsteinova 23,85101,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

11.05.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služby KomTeS sledovanie

08/1/2020

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

KomTeS SK s.r.o.

01.05.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 3

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat centov

Iveta Piechová

Obec Vyšné Ružbachy

29.04.2020

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 19

Dodatok č. 4

Neuvedené

Mária Konfalová

Obec Vyšné Ružbachy

27.04.2020

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 7

Dodatok č. 3

Neuvedené

Mgr. Paulína Krafčíková

Obec Vyšné Ružbachy

23.04.2020

Nájomná zmluva

-

4,00 EUR štyri eurá - 1 euro/m2

MUDr. Ganna Samuseva a Shukh Mykhailo

Obec Vyšné Ružbachy

22.04.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

NATUR-PACK a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: