Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.09.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

93/PZ/2021

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

03.09.2021

ZMLUVA O DIELO

4909.1072037LMA

18 229,22 EUR

EUROVIA, a. s.

Obec Vyšné Ružbachy

02.09.2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

340/344/21Pv

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

30.08.2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Prima banka Slovensko, a.s.

29.08.2021

Zmluva o dielo

3/2021

5 500,00 EUR päťtisícpätsto

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

23.08.2021

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1073-1/2021

Neuvedené

Mgr. Petra Horváthová

Obec Vyšné Ružbachy

23.08.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody

1073/2021

Neuvedené

Mgr. Petra Horváthová

Obec Vyšné Ružbachy

11.08.2021

Zmluva čl 1135/2021/OPR

1135/2021/OPR

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Vyšné Ružbachy

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

09.07.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci

Zmluva

30,00 EUR

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

30.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

23.06.2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Ján Gončár

Obec Vyšné Ružbachy

21.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 210,00 EUR tritisícdvestodesať eur

Stanislav Grech

Obec Vyšné Ružbachy

11.06.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1594/2013

Dodatok č. 2

1 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

MADE spol. s r. o.

02.06.2021

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10 558,36 EUR desaťtisícpäťstopäťdesiatosem eur 36/100

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

24.05.2021

Zmluva o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť

Zmluva o zrušenie predkupného práva

Neuvedené

Peter Martinek, Marcela Martinková

Obec Vyšné Ružbachy

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov

454/2020

500,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad vlády Slovenskej republiky

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

321 1057

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Vyšné Ružbachy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Nikola Oračková

Obec Vyšné Ružbachy

30.04.2021

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

70,00 EUR sedemdesiat eur

Obec Vyšné Ružbachy

MESTO Podolínec

28.04.2021

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1094-1/2021

Neuvedené

Ing. Zlata Šipošová

Obec Vyšné Ružbachy

28.04.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody

1094/2021

Neuvedené

Ing. Zlata Šipošová

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok k zmluve o dielo

Neuvedené

HSH Group s. r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 21

Dodatok č. 1

Neuvedené

Zlatica Habiňáková

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 20

Dodatok č. 3

Neuvedené

Zlatica Habiňáková

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2021

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

0,00 EUR

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: