Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Ján Gončár

Obec Vyšné Ružbachy

21.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 210,00 EUR tritisícdvestodesať eur

Stanislav Grech

Obec Vyšné Ružbachy

11.06.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1594/2013

Dodatok č. 2

1 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

MADE spol. s r. o.

02.06.2021

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10 558,36 EUR desaťtisícpäťstopäťdesiatosem eur 36/100

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

24.05.2021

Zmluva o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť

Zmluva o zrušenie predkupného práva

Neuvedené

Peter Martinek, Marcela Martinková

Obec Vyšné Ružbachy

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov

454/2020

500,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad vlády Slovenskej republiky

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

321 1057

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Vyšné Ružbachy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Nikola Oračková

Obec Vyšné Ružbachy

30.04.2021

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

70,00 EUR sedemdesiat eur

Obec Vyšné Ružbachy

MESTO Podolínec

28.04.2021

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1094-1/2021

Neuvedené

Ing. Zlata Šipošová

Obec Vyšné Ružbachy

28.04.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody

1094/2021

Neuvedené

Ing. Zlata Šipošová

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 21

Dodatok č. 1

Neuvedené

Zlatica Habiňáková

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 20

Dodatok č. 3

Neuvedené

Zlatica Habiňáková

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2021

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

0,00 EUR

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

24.03.2021

Nájomná zmluva č. 16

16

63,90 EUR šesťdesiattri eur, 90 centov

Michaela Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

15.03.2021

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

10.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

02/2021

300,00 EUR

Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách

Obec Vyšné Ružbachy

09.03.2021

Nájomná zmluva č. 9

9

89,46 EUR Osemdesiatdeväť eur, 46 centov

Alžbeta Hanečáková

Obec Vyšné Ružbachy

09.03.2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Veselovský Lukáš, Nová Ľubovňa 337, Leščinský Milan Letná 28/1079, Stará Ľubovňa, Heban Marián Vyšné Ružbachy 295

08.03.2021

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu

6300139580

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SPP - distribúcia a.s.

08.03.2021

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu

9104457071

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SPP - distribúcia a.s.

05.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

01/2021

300,00 EUR

Gréckokatolícka charita Prešov

Obec Vyšné Ružbachy

04.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

04/2021

1 200,00 EUR

Ružbašský prameň, o.z.

Obec Vyšné Ružbachy

25.02.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2021/001064-172

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23.02.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

NATUR-PACK a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: