Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 21

Dodatok č. 1

Neuvedené

Zlatica Habiňáková

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 20

Dodatok č. 3

Neuvedené

Zlatica Habiňáková

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2021

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

0,00 EUR

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

24.03.2021

Nájomná zmluva č. 16

16

63,90 EUR šesťdesiattri eur, 90 centov

Michaela Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

15.03.2021

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

10.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

02/2021

300,00 EUR

Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách

Obec Vyšné Ružbachy

09.03.2021

Nájomná zmluva č. 9

9

89,46 EUR Osemdesiatdeväť eur, 46 centov

Alžbeta Hanečáková

Obec Vyšné Ružbachy

09.03.2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Veselovský Lukáš, Nová Ľubovňa 337, Leščinský Milan Letná 28/1079, Stará Ľubovňa, Heban Marián Vyšné Ružbachy 295

08.03.2021

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu

6300139580

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SPP - distribúcia a.s.

08.03.2021

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu

9104457071

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SPP - distribúcia a.s.

05.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

01/2021

300,00 EUR

Gréckokatolícka charita Prešov

Obec Vyšné Ružbachy

04.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

04/2021

1 200,00 EUR

Ružbašský prameň, o.z.

Obec Vyšné Ružbachy

25.02.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2021/001064-172

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23.02.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

NATUR-PACK a.s.

17.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

Jaroslav Kandera

Obec Vyšné Ružbachy

10.02.2021

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1044-1/2019

Neuvedené

Ján Tarageľ

Obec Vyšné Ružbachy

10.02.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody

1044/2019

Neuvedené

Ján Tarageľ

Obec Vyšné Ružbachy

05.02.2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - MOM

Rámcová zmluva

Neuvedené

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Obec Vyšné Ružbachy

01.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR jedentisícpäťstvo

Nikola Oračková

Obec Vyšné Ružbachy

15.01.2021

Zmluva o dielo

1/2021

46 261,07 EUR štyridsaťšesťtisícdvestošesťdesiatjeden eur 07/100

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

30.12.2020

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 13

6

89,46 EUR osemdesiatdeväťeur 46 centov

Miroslav Sčensný a Petra Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

30.12.2020

Nájomná zmluva č. 18

18

63,90 EUR šesťdesiattri eur, 90 centov

Daniela Hrehová, PhDr. Phd.

Obec Vyšné Ružbachy

23.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 10.11.2020

100,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Vladimír Diňa

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

24.11.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvo

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: