Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

TURISTICKÉ ZNAČENIE

 V obci sa môžete stretnúť s niekoľkými typmi turistického značenia:

 • Pásové značky
 • Miestne značky
 • Okružné značky

Detailné informácie o turistickom značení nájdete v norme STN_01_8025

 

Pásové značky

Značka: štvorec obsahujúci tri vodorovné pásy, dva sú biele a stredný je vymaľovaný vodiacou farbou.

UPOZORNENIE:

Pri pásových značkách v obci sa niekde vyskytujú aj namaľované žlté šípky. Tieto šípky nie sú súčasťou turistického značenia a ich autorom nie sú značkári KST SL. V minulosti ich namaľovala istá organizácia kvôli orientácii pre nejaké podujatie. Tieto šípky sa nachádzajú aj v Červenom Kláštore, Lesnici, Veľkom Lipníku...

Podľa žltých šípok sa neriaďte, nie sú súčasťou turistického značenia!

 

V okolí Vyšných Ružbách prechádzajú tieto pásové značky:

Červeno značené trasy

 • 0905 Nižné Ružbachy-Vyšné Ružbachy, kúpele-Veľký Lipník-Červený Kláštor-ústie Lesnického potoka-hranica s Poľskom, turistický priechod - 31 km (Spišská Magura-Pieniny)

Modro značené trasy

 • 2807 Vyšné Ružbachy-Sovia poľana-Plontana-Toporecké sedlo-Magurské sedlo - 15 km (Sp.Magura)

Zeleno značené trasy

 • 5713 Veterný vrch-Plontana - 4 km (Spišská Magura)
 • 5716 Podolínec - Vyšné Ružbachy - Sedlo pod Vysokými skalkami - 20km (Spišská Magura/Pieniny)

Žlto značené trasy

 • 8805 Na Poľane -Veterný vrch - 3,4 km (Spišská Magura)
 • 8710 Vyšné Ružbachy, kúpele-Košiare-Sovia poľana - 5 km (Spišská Magura)

           na tejto trase môže pozorný turista nájsť viac ako 50-ročnú smerovku

Smerovka z roku 1965 umiestnená na strome

Miestne značky

Miestne značky sú málokedy uvádzané v turistických mapách.

Miestna značka: štvorec rozdelený uhlopriečne na dva trojuholníky.

Miestna značka

V okolí Vyšných Ružbách prechádzajú tieto miestne značky:

Červená miestna značka

 • od červenej pásovej značky 0905 k pamätníku partizánov

Zelená miestna značka

 • od zelenej pásovej značky 5716 k Jaskyni v Čube
 • od prameňa lásky/zabudnutia k prameňu v Lackovej,Hniezdnom, Forbasoch (Cesta minerálnych prameňov)

Žltá miestna značka

 • od smerovníka "na Poľane" k Veternému vrchu (hrebeňová trasa)

Okružné značky

Okružné značky nie sú uvádzané v celoslovenských turistických mapách. Okružné trasy Vás dovedú späť na začiatok.

Okružná značka: štvorec v strede ktorého sa nachádza farebný kruh

Okružná značka

 

Značkári

O turistické značenie v okolí obce sa starajú značkári KST SL (klub slovenských turistov Stará Ľubovňa - http://www.kstsl.sk/).

V okrese Stará Ľubovňa je 222,2 km vyznačených turistických chodníčkov, ktoré turistov vedú do Pienin, Spišskej Magury, Čergovského pohoria, Ľubovnianskej vrchoviny a Levočských vrchov.

Značkovanie sa obnovuje orientačne každé 3 roky alebo podľa potreby. Značky sú často zničené výrubom, lesnými kalamitami, poveternostnými podmienkami atď...

Možno sa to nezdá, ale práca značkárov je náročná a dodržiavať všetky predpisy podľa noriem si vyžaduje veľké úsilie.  Učebné texty pre značkárov nájdete tu Učebné texty pre značkárov

Značkárom patrí vďaka za to, že sa starajú aj o značenie v našej obci.

 

November 2020

Turistický značkár Martin Šalata, ktorý sa stará o značenie v okolí Vyšných Ružbach spolupracoval na článku o turistickom znační v Ľubovnianských novinách a v Ľubovnianskej televízii. Viac info tu:

http://www.lms.sk/post/video-martin-šalata-turistické-trasy-môžu-značiť-len-vyškolen%C3%AD-certifikovan%C3%AD-značkári