Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.09.2019

1940734

Materiál - hasičský krúžok

214,20 EUR

PROMETEUS-SL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

19.09.2019

201912024

Štrkodrva 0-63 - výstavba cesta Horbek

755,78 EUR

Poľana - podielnické družstvo

Obec Vyšné Ružbachy

19.09.2019

2019087

Materiál - Kino

61,70 EUR

MEGASTAV - MG s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

19.09.2019

2019085

Materiál - oprava Kina

627,95 EUR

MEGASTAV - MG s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

13.09.2019

1600080240

Pripojovací poplatok - odberné miesto Vyšné Ružbachy č. 243

124,50 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

13.09.2019

519159562

Vodné stočné - Futbalové ihrisko 19.06.-02.09.2019

2,62 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

13.09.2019

519159561

Vodné stočné - Futbalové šatne 19.06.-02.09.2019

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

13.09.2019

519159554

Vodné stočné - Dom smútku 19.06.-02.09.2019

15,68 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

13.09.2019

519159553

Vodné - polievanie kvetov 19.06.-02.09.2019

6,53 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

13.09.2019

91936016

Internet - 09/2019, telefón - 08/2019

21,00 EUR

Prvá internetová, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

2516092624

Mobil - mesačný poplatok SMS "VO" 8.9.-7.10.2019

4,08 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

2516025460

Mobil - mesačný poplatok 8.9.-7.10.2019

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

2515961112

Mobil - mesačný poplatok kancelária 8.9.-7.10.2019

1,76 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

2516092066

Mobil - mesačný poplatok starosta 8.9.-7.10.2019

37,98 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

2515951035

Mobil - mesačný poplatok dielňa 8.9.-7.10.2019

18,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

2516095268

Mobil - mesačný poplatok SMS 8.9.-7.10.2019

18,28 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

FV20190149

Oprava elektroinštalácie - b.j. 333 /byt č. 23/

47,18 EUR

SLOBYTERM spol.s r. o.,Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

1990085348

Nájom kopírovacieho stroja WC 7855 - 09/2019

97,93 EUR

XEROX LIMITED o.z.,Einsteinova 23,85101,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

20193988

Vývoz odpadov - 08/2019

1 886,99 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

7293614523

Elektrina - verejné osvetlenie 08/2019

204,48 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

10.09.2019

7292335671

Elektrina 08/2019 - Cintorín, Dom smútku, Materská škola

90,08 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

06.09.2019

191450

Materiál - rekonštrukcia ZŠ obj. 2 na MŠ

119,00 EUR

HIROPRO spol. s r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

06.09.2019

F190137

Materiál - rekonštrukcia ZŠ obj. 2 na MŠ

69,55 EUR

INŠTALA NOVÁ spol. s r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

06.09.2019

FV190110

Sadenice kvetov - výsadba v obci

869,00 EUR

ENGO TATRY s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

05.09.2019

2019100730

Vysprávka miestnych komunikácií tryskovou metódou

2 041,20 EUR

BITUNOVA spol. s r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: