Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.07.2020

7292713150

Elektrina - verejné osvetlenie 06/2020

110,95 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

10.07.2020

7293135530

Elektrina 06/2020 - Cintorín, Dom smútka, Materská škola

155,88 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

10.07.2020

2000248

Úplná analýza pitnej vody - vodovod Kukura

729,24 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

09.07.2020

202001447

Posúdenie PD - zmena stavby Základnej školy na Materskú školu

84,00 EUR

E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

09.07.2020

P204085

Prístup do web.aplikácie - poplatok 06/2020

7,20 EUR

KomTeS SK s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

09.07.2020

29206071

Odborná literatúra - STN 73 4301 Budovy na bývanie

22,50 EUR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

F200172

Stravné zamestnancov a dôchodcov - 06/2020

396,56 EUR

Budzák Ján

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

520141572

Vodné stočné - Skleník 19.5.-29.6.2020

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

520141571

Vodné stočné - Hotel Kráter-dielňa 19.5.-29.6.2020

2,65 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

520141570

Vodné stočné - Kino 19.5.-29.6.2020

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

520141569

Vodné stočné - Obecný úrad 19.5.-29.6.2020

13,22 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

520141568

Vodné stočné - chata 19.5.-29.6.2020

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

520141567

Vodné stočné - Materská škola 19.5.-29.6.2020

494,76 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

20200112

Služby BOZP za mesiac jún 2020

30,00 EUR

Cyril Sedlačko,Tatranská 6,059 91,Veľký Slavkov

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

072/2020

Publikácia - 120 ks

360,00 EUR

Ing. Bronislav Ondraszek

Obec Vyšné Ružbachy

08.07.2020

2040474

Osobné ochranné pracovné prostriedky, odborná literatúra, pracovné náradie, zásahové hadice pre…

1 547,64 EUR

PROMETEUS-SL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

88/07/20

Občerstvenie pre zamestnancov ZŠ - ukončenie školského roka

168,00 EUR

Chata Pieniny, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

20202707

Vývoz odpadov - 06/2020

1 870,72 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

20230191

Betónová zmes - oplotenie MŠ, základ pod únikové schodište

1 112,40 EUR

NOVSTAV SL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

0202300453

Materiál - stánky, kompresor, plot, schodište MŠ, pracovné rukavice

470,28 EUR

Ferimex IT spol. s r.o.,Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

F20200776

Materiál - výroba stánkov, rekonštrukcia ZŠ na MŠ, pracovné rukavice

321,18 EUR

M+A, s.r.o.,Kolačkov 116,065 11,Nová Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

8697335294

Plyn Obecný úrad, Kino, Materská škola - 07/2020

486,00 EUR

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

8697335559

Plyn telocvičňa - 07/2020

206,00 EUR

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

2000240

Prevádzkovanie verejného vodovodu chatovej osady Kukura - III.Q.2020

337,20 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

07.07.2020

200029

Kamenivo - chodník Vagonár, plot pri rekonštruovanej Základnej škole na Materskú školu

576,00 EUR

ŠTRKOTREND s. r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: