Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.03.2020

520111898

Vodné stočné - Futbalové šatne 05.12.2019-16.03.2020

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

23.03.2020

520111891

Vodné stočné - Dom smútku 05.12.2019-16.03.2020

13,22 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

23.03.2020

520111890

Vodné - polievanie kvetov 05.12.2019-16.03.2020

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

23.03.2020

FV200065

Materiál na výrobu košov, osobné ochranné pracovné prostriedky

195,89 EUR

Mária Neupauerová,059 02,Vojňany

Obec Vyšné Ružbachy

18.03.2020

FV20200024

Výmena termohlavice - b. j. 333

67,96 EUR

SLOBYTERM spol.s r. o.,Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

18.03.2020

20200762

Vývoz veľkoobjemového kontajnéra dňa 2.3.2020

296,46 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

18.03.2020

1200863

Poplatok za aktualizáciu programov za rok 2020

78,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366,900 31,Stupava

Obec Vyšné Ružbachy

18.03.2020

1201687

Poplatok za aktualizáciu dát katastra

36,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366,900 31,Stupava

Obec Vyšné Ružbachy

18.03.2020

20200243

Guma biela na šitie ochranných rúšok

28,80 EUR

COTTON MERCER s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

13.03.2020

20200650

Vypracovanie ročného hlásenia a evidenčných listov odpadov

134,40 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

13.03.2020

1990094628

Nájom kopírovacieho stroja WC 7855 - 3/2020

97,93 EUR

XEROX LIMITED o.z.,Einsteinova 23,85101,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

13.03.2020

FV2020004

Projekčné práce na rekonštrukcii budovy Základnej školy obj. 2 /na Materskú škôlku/

1 800,00 EUR

SL PROJEKT s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

13.03.2020

92011672

Internet - 3/2020, telefón - 2/2020

21,00 EUR

Prvá internetová, s.r.o.,Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

11.03.2020

1085202031

Zberač odpadkov 81 cm - 5 ks

41,82 EUR

PAH s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

10.03.2020

2544121392

Mobil - mesačný poplatok SMS "Verejné osvetlenie" 8.3.-7.4.2020

3,84 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.03.2020

2544056959

Mobil - mesačný poplatok TSP 8.3.-7.4.2020

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.03.2020

2543994551

Mobil - mesačný poplatok kancelária 8.3.-7.4.2020

1,21 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.03.2020

2544122706

Mobil - mesačný poplatok starosta 8.3.-7.4.2020

30,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.03.2020

2543985513

Mobil - mesačný poplatok dielňa 8.3.-7.4.2020

18,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.03.2020

2544124915

Mobil - mesačný poplatok SMS rozhlas 8.3.-7.4.2020

7,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

10.03.2020

20200482

Vývoz odpadov - 02/2020

1 788,14 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

06.03.2020

7292519356

Elektrická energia Cinotrín, Dom smútku, Materská škola - 02/2020

338,66 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

06.03.2020

7294526672

Elektrina - verejné osvetlenie 02/2020

291,28 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

06.03.2020

0202300087

Materiál - koše

101,87 EUR

Ferimex IT spol. s r.o.,Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

06.03.2020

F20200186

Materiál - koše, prac. náradie, MŠ, ZŠ, maľ. ploš.

556,33 EUR

M+A, s.r.o.,Kolačkov 116,065 11,Nová Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: