Menu
Obec Vyšné Ružbachy
obecVyšné Ružbachy

História klubu

"Futbal má vo Vyšných Ružbachoch vyše polstoročnú tradíciu. Oddiel pod hlavičkou TJ Slovan bol založený už v roku 1955 a hrá sa na tom istom ihrisku už 52 rokov. Zaujímavosťou je to, že sedem rokov malo ihrisko spád, išlo šikmo do kopca, takže podmienky na hru boli naozaj náročnejšie. Napriek tomu hrali ružbašskí futbalisti aj medziokresnú súťaž. Ihrisko bolo vyrovnané až v roku 1962. Vtedy pomohla náhoda – keď sa robila železničná trať v úseku z Podolínca – Plavča boli na stavbe buldozéry. Tie futbalové ihrisko zrovnali."

(zdroj: Vyšné Ružbachy Kúpeľná obec – Eva Potočná)

Dekáda 1960 - 1970

1962 vyrovnanie ihriska

Futbalové mužstvo z roku 1961, keď hralo pod vedením trénera Jána Kováča - správcu kúpeľov, predsedom oddielu bol vtedy Ladislav Droba (zdroj: Vyšné Ružbachy Kúpeľná obec – Eva Potočná)

fotografia okolo roku 1965 (z osobného archívu Stanislava Šutora)

Z ľava: Matej Repka, Hanečák Ladislav, Šutor Ján, Šutor Stanislav, Šľachtovský Ondrej, Imrich Gončár, Stanislav Gončár, Ľudovít Fabis, Jozef Fialka - brankár)

fotografia okolo roku 1965 (z osobného archívu Stanislava Šutora)

Horný rad z ľava: "Ďoďo", Turčan Ladislav, Ervin Sčensný, Kováč Rudolf, Gončár Stanislav, Šutor Stanislav

Dolný rad z ľava:  Šľachtovský Rudolf, Gabrielli Jozef, Guľaši Michal - hore, Dlugoš Norbert, Viliam Kuchta, Kilár Dezider, Kučera Milan, Kišš Stanislav

fotografia z 9.12.1961 (poskytol Jozef Romaňák z osobného archívu Andreja Gončára)

Horný rad z ľava: Ľandor Ján, "Nižné Ružbachy", Mareš Karol, "Nižné Ružbachy", Leščinský Ján, Kallo, tréner Peylonis, sponzor Dezider Killár

Dolný rad z ľava: Sčensný Jozef, Sčensný Ondrej, Grančai Štefan, Kovaľ Marián, Gončár Andrej

Dekáda 1970 - 1980

Nemáme fotografie ani informácie

Dekáda 1980 - 1990

Nemáme fotografie ani informácie

Dekáda 1990 - 2000

Futbal v obci fungoval od roku 1990 oficiálne pod hlavičkou TJ Družstevník Vyšné Ružbachy (avšak „ľudový“ názov klubu bol stále Slovan). V tomto období hrali Vyšné Ružbachy okresné súťaže 2 a 3 triedy. Koncom 90-tych rokoch fungovalo v klube niekoľko sezón aj mužstvo dorastu.  Počas tejto dekády bola vybudovaná „drevená“ futbalová šatňa. Taktiež sa pravidelne hrával v lete turnaj SNP, na ktorom sa zúčastňovali tímy jednotlivých organizácii v obci (JRD, Urbár, Poľovníci, Kúpele). V tejto futbalovej etape prebral "vedenie" futbalu Vladislav Leščinský po Milanovi Kišovi. Vladislav Leščinský fungoval aj nasledujúce desaťročia ako hrajúci tréner, kapitán, hospodár, manažér a hlavne vďaka jeho zanietenosti v tomto neľahkom období futbal v obci naďalej pokračoval za čo mu patrí veľká VĎAKA!

Mužstvo dorastu z roku 2000

(horný rad zľava: Maroš Fabis, Marek Haničák, Peter Martinek, Martin Totoš, Pavol Fialka, Jozef Hanečák, Ján Hanečák

dolný rad zľava: Marek Sčensný, Marek Diňa,Juraj Hanečák, Marek Hanečák - brankár, Vladimír Diňa, Martin Leščinský)

Stanovy TJ Družstevník Vyšné Ružbachy z roku 1990

 

Dekáda 2000 - 2010

V sezóne 2007-2008 vyhrali ružbašskí futbalisti okresnú súťaž a postúpili do 5.ligy. V 5.lige sa ohriali len jednu sezónu a zostúpili späť do najvyššej okresnej súťaže. Koncom tejto dekády bola zatrávnená plocha celého futbalového ihriska (predtým bola takmer polovica ihriska takzvaná „púšť – bez trávy)

"A" Mužstvo (okolo roku 2008)

(horný rad zľava: Pavol Gerčák, Juraj Hanečák, Marek Diňa, Matúš Hanečák, Michal Heban,Jozef Zajac, Micha Zima

dolný rad zľava:  Lukáš Pardus, Erik Heban, Dušan Sčensný,Matúš Sakáč, Vladislav Leščinský, Štefan Mišina, Tomáš Pardus)

"A" mužstvo (okolo roku 2007)

(horný rad zľava: Pavol Gerčák, Michal Heban, Dušan Sčensný, Erik Heban, Jozef Zajac, Štefan Mišina,Michal Zima, Juraj Hanečák, Martin Martinek

dolný rad zľava:  Vladislav Leščinský, Matúš Sakáč, Ján Sčensný, Ján Krafčík, Vladimír Diňa, Peter Minčík)

Tu si prečítate o historickom postupe Vyšných Ružbách

Tabuľka v 5.lige

Dekáda 2010 - 2016

Ružbašskí futbalisti sa pohybujú väčšinou v hornej polovici okresnej súťaže (6.liga). Toto obdobie sa nesie v znamení zlepšenia vybavenosti areálu: zabezpečili sa nové striedačky/ pletivo za „dolnou bránkou,/nová futbalová šatňa so sociálnym vybavením a pripojením na internet, ktoré je nevyhnutné pre uskutočnenie zápasov/ klubu bol pridelený obecný notebook na spravovanie zápasov / k dispozícii obecná kosačka pre kosenie trávnika/nové dresy... Chod futbalového klubu v spolupráci s obcou zastrešovali hlavne Peter Šutor, Vladimír Krupa, Dušan Sčensný, Vladislav Leščinský a ďalší....

"A" Mužstvo (okolo roku 2013)

(horný rad zľava: Dominik Zolnerčík, Matej Diňa, Dominik Pizovka, Ján Sčensný, Michal Heban,Stano Kovaľ, Matej Bilovecký

dolný rad zľava:  Vladislav Leščisnký, Marek Sčensný, Lukáš Libák, Michal Hanečák, Dušan Sčensný, Lukáš Pardus, Marián Gerčák )

Tu si prečítate rozhovor o stave futbalu v obci v roku 2012

Tu si prečítate rozhovor o stave futbalu v obci v roku 2013

Dekáda 2016 - 2021 - vznik FK SLOVAN

Toto obdobie sa nieslo v štandardizácii a systematizácii klubu - vznikli nové stanovy, názov klubu sa zmenil z TJ Družstevník na historický zaužívaný názov FK SLOVAN Vyšné Ružbachy, identitu klubu doplnilo vytvorené nové logo. Definovali sa zodpovednosti pre členov výkonného výboru a revíznej komisie, transparentne sa vytvárali dodatky ("dohody a interné pravidla do najbližšej členskej schôdze") k stanovám,  ktoré schvaľoval najvyšší orgán - členská schôdza (prítomní hráči a členovia).

V tejto dobe je už nevyhnutné elektronické zabezpečenie chodu klubu a požiadavky na účinkovanie v okresnej "dedinskej" súťaži sa neustále zvyšujú či už po finančnej, technickej a administratívnej stránke... SFZ / ISSF (informačný systém slovenského futbalu) zaviedol nevyhnutné poplatky za členské hráčov, tabuľkové poplatky za transfery hráčov, o takmer 100% vyššie poplatky na financovanie rozhodcov atď... Na zlepšenie informovanosti a transparentnosti členov a hráčov vedenie usporadavalo výročné členské schôdze, počas roka niekoľko schôdzi výkonného výboru a členovia výboru sa zúčastňovali konferencii/ schôdzi s riadiacim zväzom OFZ SL. Informovanosť pre verejnosť sa zvýšila pomocou tejto novej  internetovej stránky, informačných tabuli, plagátov, článkov v obecnom časopise atď...

Mimo súťažných zápasov sa uskutočňovali priateľské zápasy a organizovali sa obecné podujatia pre verejnosť (v lete tradičný turnaj - "slobodní - ženatí" a počas vianočných prázdnin futsalový turnaj v telocvični)... Zaviedlo sa oceňovanie čestných členov (bývali futbalisti po 60tke), oceňovanie aktívnych hráčov pri vyšších jubileách (40,50) a "mladoženáčov"... Premiérovo sa začali vyrábať suveníry (minidresy, detské body, teplákové súpravy,  polokošele, šále, šiltovky, nálepky...)... Na podporu financovania klubu bol zavedený dobrovoľný členský príspevok a FK Slovan bol zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2% dani...

Zlepšila sa vybavenosť futbalového areálu (nové šatne pre mládež z výzvy SFZ a spoluúčasťou obce, nová náraďovňa, futbalové pomôcky...) Vďaka sponzorom sa zakúpili nové futbalové bránky pre mládež, nové dresy pre "A" mužstvo a pre mládežnické kategórie....Pokračovala vysoká starostlivosť o futbalové ihrisko hlavne vďaka Dušanovi Sčensnému a obci Vyšné Ružbachy...

"A" mužstvo sa pohybovalo na najvyšších miestach okresnej súťaže 6.ligy (1.miesto v sezóne 2017/18, 2020/21 a neoficálne aj v anulovanej sezóne 2019/20...) aj vďaka návratu viacerých Ružbašanov, ktorí hrali vo vyšších súťažiach. Okrem domácich hráčov dopĺňali naše mužstvo hlavne hráči z Ihľan a Hniezdneho... Naši najlepší hráči boli pravidelne nominovaní do  jedenástok sezóny OFZ SL... Vedenie nemalo ambíciu postúpiť do 5.ligy z dôvodu nevyhovujucého ihriska ktoré je v prenájme, prísnejších technických požiadaviek, vyššieho rozpočtu a nestabilného úzkeho kádra z dôvodu migrácie hráčov za prácou... Do súťaži OFZ SL boli premiérovo prihlásení žiaci v kategórii U11 resp. U9...

Vedenie klubu bolo v réžii predsedu Petra Šutora a neskôr Matúša Hanečáka, ktorých aktívne podporovali členovia výkonného výboru (tréneri "A" Ľubo Mačok, Vladislav Leščinský, Michal Zima...tréneri mládeže Peter Martinek, Michal Zima... pokladník Matúš Hanečák ... kapitáni Dušan Sčensný, Jozef Zajac, Juraj Hanečák a ďalší...)... Hlavným partnerom / sponzorom počas tohto obdobia bola obec Vyšné Ružbachy, ktorá poskytovala dostatočný rozpočet na pokrytie všetkých nevyhnutných výdavkov potrebných na účinkovanie mužstiev v súťažiach OFZ SL.

Všetkým hráčom, funkcionárom, sponzorom, fanúšikom patrí veľká vďaka za úspešne reprezentovanie Vyšných Ružbách:)

 

"A" Mužstvo ( fotka 11.6.2017) - 3 miesto 6.liga OFZ SL

(horný rad zľava: tréner Ľubo Mačok, Rastislav Galajda, Jozef Zajac, Dávid Lukčík, Ondrej Čopjak, Ján Hajostek, Jozef Heban, Nicolas Leščinský

dolný rad zľava:  Jozef Romaňak, Dárius Heban, Juraj Hanečák, Ján Sčensný, Dominik Palčo, Marek Tomeček)

"A" Mužstvo ( fotka 3.9.2017)

(horný rad zľava: Marek Tomeček, Dávid Sonogo, Dominik Palčo, Rastislav Galajda, Juraj Hanečák, Dárius Heban, Adrián Martinek,                  Tomáš Sekelský, Dušan Sčensný

dolný rad zľava:  Vladislav Leščisnký - tréner, Jozef Heban, Dominik Zolnerčík, Lukáš Pardus, Juraj Zolnerčík, Ján Sčensný,          Damián Heban, Stanislav Kovaľ)

 Mužstvo  U11 - prípravka ( fotka 30.9.2017)

(horný rad zľava: Peter Martinek - tréner, Michal Zima - asistent

Stredný rad: Daniel Zima, Branislav Knapík, Matej Dlugoš, Dominik Grech, Natália Zimová, Tadeáš Dudzík

Dolný rad: Gabriel Dudžík, Peter Demko)

"A" Mužstvo ( fotka 9.6.2018 - superpohár FK SLOVAN - Jakubany 6:1)

(horný rad zľava: Juraj Zolnerčík, Stanislav Kovaľ, Marek Tomeček, Dominik Palčo, Tomáš Sekelský, Rastislav Galajda, Michal Zima-tréner)

(dolný rad zľava:  Dávid Lukčík, Dárius Heban, Dušan Sčensný, Ján Sčensný, Juraj Hanečák - C, Lukáš Pardus)

"A" Mužstvo ( fotka jar 2019 )

"U11 žiaci ( fotka jeseň 2018 )

"A" Mužstvo ( fotka jún 2021 )

"U9" žiaci ( fotka jún 2021  )

Dekáda 2021 - súčasnosť

 

 

Obec

logo

logo

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

krajské srdce na dlani 2019

Rôzne odkazy

naturpack

Aquavelo

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:344
TÝŽDEŇ:772
CELKOM:1036910

Sviatok a výročie

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Tráva v júli dozrieva.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:56

Slnko zapadá:20:31

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

kamenarstvo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

banner

google play

app store

Ochrana osobných údajov

GDPR

OBEC VYŠNÉ RUŽBACHY