Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 25

Dodatok č. 1

Neuvedené

Matej Diňa

Obec Vyšné Ružbachy

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 320 0396

3 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.03.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

Zmluva

Neuvedené

Pavol Gončár

Obec Vyšné Ružbachy

04.03.2020

Dohoda č. 20/38/060/25

20/38/060/25

19 779,56 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

19.02.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR jedno euro

Základná škola s materskou školou,Vyšné Ružbachy 330,065 02,Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

18.02.2020

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 2

3

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat eur

Soňa Kováčiková

Obec Vyšné Ružbachy

31.01.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Prima banka Slovensko, a.s.

21.01.2020

Dohoda č. 20/38/012/1

20/38/012/1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31.12.2019

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 6

2

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat centov

Lukáš Buxár

Obec Vyšné Ružbachy

20.12.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 630,91 EUR tridsaťjedentisícšestotridsať eur a deväťdesiatjeden centov

Obec Vyšné Ružbachy

HSH Group s. r. o.

16.12.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1052-1/2019

Neuvedené

Mgr. Renáta Boďová

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1135-1/2019

Neuvedené

Ing. Jozef Debre

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1135/2019

Neuvedené

Ing. Jozef Debre

Obec Vyšné Ružbachy

03.12.2019

Zmluva o zrušení predkupného práva na nehnuteľnosť

Zmluva

Neuvedené

František Oros

Obec Vyšné Ružbachy

02.12.2019

Nájomná zmluva na pozemok

*

1,00 EUR jedno euro

Obec Vyšné Ružbachy

Združenie Bývalých urbarialistov, Pozemkové spoločenstvo, Vyšné Ružbachy

29.11.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1053/2019

Neuvedené

Tibor Trembač

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1053-1/2019

Neuvedené

Tibor Trembač

Obec Vyšné Ružbachy

19.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

299/2019OO

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Vyšné Ružbachy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov

15.11.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

1742/3150/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

05.11.2019

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax

Dohoda č. 19/38/054/186

6 987,66 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

29.10.2019

Dohoda č. 19/38/010/23 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnej znení

19/38/010/23

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

27.10.2019

Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie

.

300,00 EUR tristo eur

Obec Vyšné Ružbachy

Ľudová hudba Maradaš - Ján Repka

24.10.2019

Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom MOL Group GOLD palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT a.s.

20019998

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SLOVNAFT, a.s.

24.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0207/2019

1

0,00 EUR

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

22.10.2019

Zmluva u výpožičke

9/2019

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Ľubovnianske múzeum - hrad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: