Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.10.2019

Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie

0

170,00 EUR jedenstosedemdesiat

Ľudová hudba Maradaš - Ján Repka

Obec Vyšné Ružbachy

09.10.2019

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

006

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava

09.10.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava

03.10.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Prima banka Slovensko, a.s.

01.10.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na mentorované zapracovanie a prax

Dohoda č. 19/38/054/164

6 987,66 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

30.09.2019

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 13

Dodatok č. 4

Neuvedené

Miroslav Sčensný a Petra Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

30.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1097-1/2019

Neuvedené

POĽNOTREND TREBIŠOV a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

30.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1110-1/2019

Neuvedené

LAGE s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

23.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1063-1/2019

Neuvedené

Tibor Husár

Obec Vyšné Ružbachy

23.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1108-1/2019

Neuvedené

Dárius Kseňák

Obec Vyšné Ružbachy

23.09.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1108/2019

Neuvedené

Dárius Kseňák

Obec Vyšné Ružbachy

13.09.2019

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 3

dodatok č. 2

Neuvedené

Patrícia Harendarčíková

Obec Vyšné Ružbachy

13.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS 0000021586C

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská distribučná a.s.

13.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1078-1/2019

Neuvedené

Martin Soták

Obec Vyšné Ružbachy

09.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201911033

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Disig a.s.

30.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1084-1/2019

Neuvedené

MVDr. Peter Žoldoš

Obec Vyšné Ružbachy

30.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1109-1/2019

Neuvedené

Ján Šalapka

Obec Vyšné Ružbachy

30.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1082-1/2019

Neuvedené

Róbert Višacký

Obec Vyšné Ružbachy

30.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1120-1/2019

Neuvedené

Mgr. Viera Selepová

Obec Vyšné Ružbachy

30.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1054-1/2019

Neuvedené

Radoslav Selvek

Obec Vyšné Ružbachy

26.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1073-1/2019

Neuvedené

Ing. Ondrej Sedlák

Obec Vyšné Ružbachy

22.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1100-1/2019

Neuvedené

Mgr. Viera Polovková

Obec Vyšné Ružbachy

22.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1046-1/2019

Neuvedené

Štefan Dolanský

Obec Vyšné Ružbachy

21.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1068-1/2019

Neuvedené

MUDr. Magda Imrichová

Obec Vyšné Ružbachy

20.08.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1126/2019

Neuvedené

Pavol Girgasch

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: