Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1062/2019

Neuvedené

Ing. Ľubomír Potočný

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1057/2019

Neuvedené

Dávid Relovský

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1046/2019

Neuvedené

Štefan Dolanský

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1045/2019

Neuvedené

Kalixt Havrila

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1043/2019

Neuvedené

Miroslav Patoraj

Obec Vyšné Ružbachy

03.05.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dohoda č. 19/38/50J/21

3 627,42 EUR tritisícšestodvadsaťsedem eur a štyridsaťdva centov

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

03.05.2019

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miesta pre znevýhodnených UoZ 50+

Dohoda č. 19/38/054/81

2 348,64 EUR dvetisíctristoštyridsaťosem eur a šesťdesiatštyri centov

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

02.05.2019

Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie

Zmluva

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Obec Vyšné Ružbachy

Galaxy Band, Martin Dziak

30.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 19

Dodatok č. 3

Neuvedené

Mária Konfalová

Obec Vyšné Ružbachy

24.04.2019

Dodatok

Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Bohuslav Šľachtovský

24.04.2019

Dodatok k nájomnej zmluve

Dodatok k nájomnej zmluve

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Mgr. Michal Marhefka a Mgr. Mária Marhefková

17.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

02/2019

4 700,00 EUR

Ružbašský prameň, o.z.

Obec Vyšné Ružbachy

16.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39340

3 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

08.04.2019

Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Bohuslav Šľachtovský

29.03.2019

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 7

Dodatok č. 2

Neuvedené

Mgr. Paulína Krafčíková

Obec Vyšné Ružbachy

29.03.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti pre deti a dorast obce V. Ružbachy zo dňa 20.02.2012

Dodatok č. 1

Neuvedené

PEDIATRIST s.r.o. - MUDr. Ondo-Eštok Peter,Mlynčeky 182,05976,Mlynčeky

Obec Vyšné Ružbachy

25.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 25

766,80 EUR sedemstošesťdesiatšesť eur, osemdesiat centov

Matej Diňa

Obec Vyšné Ružbachy

14.03.2019

O poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z

Dohoda č. 19/38/060/91

18 292,36 EUR osemnásťtisícdvestodeväťdesiatdva Eur a tridsaťšesť centov

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

14.03.2019

Kúpna zmluva

Zmluva

364,17 EUR tristošesťdesiatštyri eur a sedemnásť centov

Obec Vyšné Ružbachy

Slavomír Sčensný

12.03.2019

Kúpna zmluva

Zmluva

1,00 EUR jedno euro

Obec Vyšné Ružbachy

Igor Kuťka a Alžbeta Kuťková

01.03.2019

Poistná zmluva

1048063521

108,37 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.,Štefánikova 8,81105,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

01.03.2019

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - D

Neuvedené

PALMED, s.r.o.,Ivana Stodolu 15,060 01,Kežmarok

Obec Vyšné Ružbachy

27.02.2019

Zmluva

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Bohuslav Šľachtovský

22.02.2019

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

NATUR-PACK a.s.

29.01.2019

Zmluva o dielo č. 501/2019 Dodávka a montáž dávkovacieho čerpadla na dezinfekciu pitnej vody pre verejný vodovod Vyšné Ružbachy, časť Kukura

501/2019

984,60 EUR Deväťstoosemdesiatštyri eur a šesťdesiat centov

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: