Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodui

1075-1/2019

Neuvedené

Štefan Poklemba

Obec Vyšné Ružbachy

06.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1067-1/2019

Neuvedené

Ľuboslava Matľaková

Obec Vyšné Ružbachy

06.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1130-1/2019

Neuvedené

Ján Blaško

Obec Vyšné Ružbachy

06.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1056-1/2019

Neuvedené

Ing. Jindřich Joch

Obec Vyšné Ružbachy

04.08.2019

Príkazná zmluva

Zmluva

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

Jozef Zamiška - ĽH Zamiškovci

Obec Vyšné Ružbachy

04.08.2019

Príkazná zmluva

Zmluva

210,00 EUR dvestodesať eur

Ján Repka - ĽH Patrnoci Nová Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

02.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1102-1/2019

Neuvedené

Mgr. Ingrid Mlynarčíková

Obec Vyšné Ružbachy

01.08.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1106/2019

Neuvedené

Ivan Škorvánek, RNDr. CSc.

Obec Vyšné Ružbachy

01.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1101-1/2019

Neuvedené

Mgr. Zlata Konrádyová

Obec Vyšné Ružbachy

01.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1132-1/2019

Neuvedené

MVDr. Slavomír Truska

Obec Vyšné Ružbachy

01.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1139-1/2019

Neuvedené

Darina Kanovitsová

Obec Vyšné Ružbachy

01.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1131-1/2019

Neuvedené

MUDr. Zlatica Klinovská

Obec Vyšné Ružbachy

01.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1106-1/2019

Neuvedené

Ivan Škorvánek, RNDr. CSc.

Obec Vyšné Ružbachy

01.08.2019

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 16

Dodatok č. 1

Neuvedené

Alžbeta Hanečáková

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1047/2019

Neuvedené

Ing. František Šťastný

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1137-1/2019

Neuvedené

Miroslav Schmidt

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1071-1/2019

Neuvedené

Oskár Ščigulinský

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1065-1/2019

Neuvedené

Mgr. Beáta Slivková

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1104-1/2019

Neuvedené

Dominik Repka

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1062-1/2019

Neuvedené

Ing. Ľubomír Potočný

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1060-1/2019

Neuvedené

Florián Grančay

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného úradu

1081-1/2019

Neuvedené

Anna Svobodová

Obec Vyšné Ružbachy

31.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1047-1/2019

Neuvedené

Ing. František Šťastný

Obec Vyšné Ružbachy

30.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1080-1/2019

Neuvedené

Mgr. Vladimír Longauer

Obec Vyšné Ružbachy

30.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1127-1/2019

Neuvedené

František Potanka

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: