Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.08.2017

18/07/2017

Tričko s potlačou, medaila komplet

111,80 EUR

dragAnna, reklamná agentúra,Okružná 851,06401,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

01.08.2017

61170024

Stavebné práce - rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Vyšné Ružbachy - vetvy K1, časť K1-1 a K3

139 273,04 EUR

ARPROG a.s. Poprad,Hodžova 3292,058 01,Poprad

Obec Vyšné Ružbachy

26.07.2017

517145406

Vodné, stočné 20.06.-18.07.2017 Skleník

15,68 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

26.07.2017

517145405

Vodné, stočné 20.06.-18.07.2017 Hotel Kráter

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

26.07.2017

517145404

Vodné, stočné 20.06.-18.07.2017 Kino

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

26.07.2017

517145403

Vodné, stočné 20.06.-18.07.2017 Obecný úrad

5,23 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

26.07.2017

517145402

Vodné, stočné 20.06.-18.07.2017 chata

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

26.07.2017

517145401

Vodné, stočné 20.06.-18.07.2017 Materská škola

18,30 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

26.07.2017

11/07/2017

Dopravná značka s príslušenstvo, banner obojstranný

280,00 EUR

dragAnna, reklamná agentúra,Okružná 851,06401,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

20.07.2017

1747816

Prenájom rohoží 3 ks za obdobie 19.06.-16.07.2017

42,05 EUR

Lindström s. r. o.,Orešianska ulica 3,917 01,Trnava

Obec Vyšné Ružbachy

20.07.2017

20173134

Vývoz VO kontajnera - 3x

374,62 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

20.07.2017

1740486

Zásahový odev komplet - 3x, hadice, spojky, prechodky - DHZ

2 584,20 EUR

PROMETEUS-SL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

20.07.2017

20170192

Základný kurz obslúh stavebných strojov a motorových píl - 2x

624,00 EUR

Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX

Obec Vyšné Ružbachy

14.07.2017

1990051137

Nájom kopírovacieho stroja - 07/2017

97,93 EUR

XEROX LIMITED o.z.,Einsteinova 23,85101,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

14.07.2017

FV170077

Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia, oplotenie Domu smútku

196,38 EUR

SLOVDACH s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

14.07.2017

7111722164

Pripojovací poplatok (NN, 3x25A/3f) - 3 odberné miesta Za Papierňou

567,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

91726272

Internet - 07/2017

14,00 EUR

Prvá internetová, s.r.o.,Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

2017/130

Zdravotná starostlivosť 05-06/2017

180,00 EUR

PEDIATRIST s.r.o. - MUDr. Ondo-Eštok Peter,Mlynčeky 182,05976,Mlynčeky

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

752017015

Vyhotovenie aktuálnej pasportizácie hrobových miest a informačnej tabule pre cintorín

384,00 EUR

DATAZ s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

7294013808

Verejné osvetlenie - 06/2017

195,23 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

2399049280

Mobil - mesačný poplatok 8.7.-7.8.2017

10,00 EUR

Orange Slovensko,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

2399017378

Mobil starosta - mesačný poplatok 8.7.-7.8.2017

41,60 EUR

Orange Slovensko,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

2398977715

Mobil kancelária - mesačný poplatok 8.7.-7.8.2017

30,00 EUR

Orange Slovensko,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

2398966678

Mobil dielňa - mesačný poplatok 8.7.-7.8.2017

19,39 EUR

Orange Slovensko,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

1165936140

Mesačný poplatok - 06/2017

7,50 EUR

O2 Slovakia s.r.o.,Einsteinova 24,851 01,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: