Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.04.2017

517400874

Opravná faktúra - vodné, stočné Obecný úrad 01.01.-26.01.2017

-1,70 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

05.04.2017

170339

Kopírovanie

252,02 EUR

DD21 s.r.o.,Švábska 107,080 01,Prešov

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2017

12/2017

Vytýčenie pozemkov - Horbek - umiestnenie el. stĺpov

80,00 EUR

GEODÉZIA - O. M.

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2017

12/2017

Doplatok k stravnému dôchodcov za mesiac 03/2017

126,82 EUR

Základná škola s materskou školou,Vyšné Ružbachy 330,065 02,Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2017

10/2017

Stravné žiakov v hmotnej núdzi za mesiac 03/2017

53,10 EUR

Základná škola s materskou školou,Vyšné Ružbachy 330,065 02,Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2017

9/2017

Strava zamestnancov OcÚ za mesiac 03/2017

190,40 EUR

Základná škola s materskou školou,Vyšné Ružbachy 330,065 02,Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2017

FV170059

Materiál - stihl, pracovný odev

119,12 EUR

Mária Neupauerová,059 02,Vojňany

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2017

1718548

Prenájom 3 ks rohoží za obdobie 27.02.-26.03.2017

42,05 EUR

Lindström s. r. o.,Orešianska ulica 3,917 01,Trnava

Obec Vyšné Ružbachy

27.03.2017

1706193

Odmena za licenciu hudobných diel rok 2017 - verejný rozhlas

38,50 EUR

SLOVGRAM

Obec Vyšné Ružbachy

24.03.2017

10097617

Materiál - verejné osvetlenie "Za Papierňou"

584,08 EUR

E.D.E.N. - EL MAT s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

24.03.2017

ARR2017-002

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania projektu "Modernizácia verejného osvetlenia obce Vyšné…

300,00 EUR

Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Obec Vyšné Ružbachy

24.03.2017

1600064115

Pripojovací poplatok - byt č. 7, b.j. 333

62,50 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

22.03.2017

20170013

Strešné laty 0,04 m3 - skleník

8,93 EUR

Ján Chlpáň

Obec Vyšné Ružbachy

22.03.2017

22017

Odstránenie závad a vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el.zariadení - budova OcÚ, NN pripojenia…

492,50 EUR

Jaroslav Hrebík

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

20170621

Vývoz VO kontajnera zo dňa 3.3.2017

123,45 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

7292404917

Elektrina - verejné osvetlenie 02/2017

533,90 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

17013

Oprava kosačky

133,90 EUR

Ján Mrug

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

7299602938

Elektrina - verejné osvetlenie 01/2017 doúčtovanie

110,93 EUR

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

2381521132

Mobil - mes.poplatok TSP 08.03.-07.04.2017

10,00 EUR

Orange Slovensko,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

2381489408

Mobil - mes.poplatok starosta 08.03.-07.04.2017

40,56 EUR

Orange Slovensko,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

2381448657

Mobil - mes.poplatok kancelária 08.03.-07.04.2017

30,00 EUR

Orange Slovensko,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

2381436712

Mobil - mes.poplatok dielňa 08.03.-07.04.2017

24,28 EUR

Orange Slovensko,Prievozská 6/A,82109,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

17.03.2017

91710767

Internet OcÚ, futbalové šatne - 03/2017

14,00 EUR

Prvá internetová, s.r.o.,Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

20.03.2017

0305042017

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov - poplatok 3 dni

183,00 EUR

Združenie obcí RVC Martin

Obec Vyšné Ružbachy

20.03.2017

527092

Členský príspevok na rok 2017

20,00 EUR

Združenie hlavných kontrolórov SR

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: