Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.11.2019

36/2019

Stravné žiakov ZŠ a detí MŠ - 11/2019

2 365,20 EUR

ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

34/2019

Stravné dôchodcov - 11/2019

166,06 EUR

ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

33/2019

Stravné zamestnancov Obecného úradu - 11/2019

201,28 EUR

ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

1940903

Pracovné oblečenie - služobná rovnošata, brigadírka, kravata

448,56 EUR

PROMETEUS-SL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

1136/2019

Záloha za vypracovanie územného plánu obce Vyšné Ružbachy - prieskumy a rozbory

1 536,00 EUR

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

27.11.2019

191101

Prezutie pneumatiky-vlečka BIG, pneumatiky na osobný automobil Renault a traktor Kubota

1 371,00 EUR

František Kňazovický - PNEUCENTRUM

Obec Vyšné Ružbachy

27.11.2019

37190028

Napojenie vodomerov na vodovodný rad - "Horbek"

93,60 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

27.11.2019

37190027

Napojenie prípojky na vodovodný rad - "Horbek"

1 588,80 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

27.11.2019

200804

Materiál - Garáž pri Požiarnej zbrojnici

611,06 EUR

ZAMAZ, spol. s r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

25.11.2019

191014

Dovoz kameniva - výstavba garáže pri Požiarnej zbrojnici

157,92 EUR

RBG Slovakia s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

25.11.2019

20195625

Vývoz VO kontrajnéra dňa 15.11.2019 - 1x

180,56 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

22.11.2019

F20191325

Materiál - Kino, garáž, rekonštruk. ZŠ na MŠ, Park pri Urbare, prac. náradie, materiál traktor…

2 245,24 EUR

M+A, s.r.o.,Kolačkov 116,065 11,Nová Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

20.11.2019

7190406601

Nájom poľnohospodárskych pozemkov - rok 2019

41,63 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Vyšné Ružbachy

20.11.2019

1135/2019

Územný plán obce Vyšné Ružbachy - zadanie

420,00 EUR

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

20.11.2019

1020190392

Dodávka dopravných značiek

4 069,18 EUR

SIVEX s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

20.11.2019

19233

Dodávka materiálu - Garáže

1 724,11 EUR

TISINA s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

20.11.2019

2019127

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - 2 osoby

140,01 EUR

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

14.11.2019

2019191

Kominárske práce - Obecný úrad, Kino

40,00 EUR

Karol Kmeč - KMEKOM

Obec Vyšné Ružbachy

14.11.2019

FV8190092

Materiál - šachta pri ZŠ č. 330

7,11 EUR

EKOPRIM istota stavby s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

14.11.2019

7111923527

Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre

41,75 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

14.11.2019

VF2019349

Reportáž - Ružbašská kráľovská svadba

200,00 EUR

Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

14.11.2019

00292019

Dovoz kameniva - Garáž

215,51 EUR

BETOS TRANS s. r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

12.11.2019

2019150

Materiál - kúrenie dielňa

220,27 EUR

MEGASTAV - MG s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

12.11.2019

04/2019

Rekonštrukcia ZŠ na MŠ

4 982,40 EUR

Pavol Bačinský

Obec Vyšné Ružbachy

12.11.2019

91944410

Internet - 11/2019, telefón - 10/2019

21,00 EUR

Prvá internetová, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: