Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.12.2019

19254

Laty - Garáže /strecha/, dosky - Klzisko /mantinely/

111,46 EUR

TISINA s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

10.12.2019

19251

Dosky - Garáže /strecha/

121,50 EUR

TISINA s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

06.12.2019

0192300884

Materiál - pracovné náradie, vianočná výzdoba

42,79 EUR

Ferimex IT spol. s r.o.,Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

06.12.2019

10

Stavebné práce - Garáže pri Požiarnej zbrojnici

4 160,00 EUR

Jozef Repka

Obec Vyšné Ružbachy

05.12.2019

20190234

Služby BOZP za mesiac november 2019

30,00 EUR

Cyril Sedlačko,Tatranská 6,059 91,Veľký Slavkov

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

67190610

Kancelárske potreby

30,40 EUR

PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

4591236240

Pohonné hmoty - mobil. nádrž, Fabia

1 206,54 EUR

SLOVNAFT, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

1940917

Materiál - vozík na PPS 12

186,00 EUR

PROMETEUS-SL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

1990089793

Nájom kopírovacieho stroja WC 7855 - 12/2019

97,93 EUR

XEROX LIMITED o.z.,Einsteinova 23,85101,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

634011

Obecné noviny 2020

187,20 EUR

INPROST s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

20195733

Vývoz odpadov - 11/2019

1 563,25 EUR

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

19T565

PHM za mesiac 11/2019 - Fabia SL248BK

59,55 EUR

TECHPETROL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

8697118059

Plyn telocvičňa - 12/2019

237,00 EUR

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

202002029

Štrkodrva 0-63 - výstavba cesta Horbek

382,10 EUR

Poľana - podielnické družstvo

Obec Vyšné Ružbachy

03.12.2019

FV190507

Materiál - verejné osvetlenie, pracovné náradie

795,85 EUR

ELEKTRO ALICA s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

02.12.2019

FV190386

Materiál - traktor Zetor, traktor.vlečka, traktor Kubota

163,70 EUR

Anna Kunaková - AKUŠA,Mierová 1092,064 01,Stará Ľubovňa

Obec Vyšné Ružbachy

02.12.2019

1019120365

Výkon zodpovednej osoby 12/2019

42,00 EUR

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

FV190429

Materiál - Garáže pri Požiarnej zbrojnici, OOPP, nádoby na posyp, pracovné náradie

508,58 EUR

Mária Neupauerová,059 02,Vojňany

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

36/2019

Stravné žiakov ZŠ a detí MŠ - 11/2019

2 365,20 EUR

ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

34/2019

Stravné dôchodcov - 11/2019

166,06 EUR

ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

33/2019

Stravné zamestnancov Obecného úradu - 11/2019

201,28 EUR

ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

1940903

Pracovné oblečenie - služobná rovnošata, brigadírka, kravata

448,56 EUR

PROMETEUS-SL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

1136/2019

Záloha za vypracovanie územného plánu obce Vyšné Ružbachy - prieskumy a rozbory

1 536,00 EUR

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

27.11.2019

191101

Prezutie pneumatiky-vlečka BIG, pneumatiky na osobný automobil Renault a traktor Kubota

1 371,00 EUR

František Kňazovický - PNEUCENTRUM

Obec Vyšné Ružbachy

27.11.2019

37190028

Napojenie vodomerov na vodovodný rad - "Horbek"

93,60 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: