Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úcta k starším 2019

V nedeľu, 20. októbra 2019 sa na Doškoľovacom stredisku pána Jana Budzáka konalo príjemné posedenie seniorov z našej obce. Posedenia sa zúčastnilo 51 seniorov nad 70 rokov z celkového počtu 106, 10 pozvaných hostí – členov JDS, vdp. Ján Stašák, zamestnanci obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Pri príležitosti sviatku – Mesiac úcty k starším, sme si pre nich pripravili kultúrny program, na ktorom vystúpili deti s materskej školy. Tradičného privítania sa zhostil starosta obce Mgr. Peter Martinek, ktorý prítomným seniorom zaprial krásnu „ jeseň „ života a po jeho príhovore sme prešli k odovzdaniu pamätných listov našim jubilantom z rady 70, 75, 80, 85 a 90 ročných. Ľudová hudba Maradaš Škvarlovci z Lipian im zahrala Živió.
Po odovzdaní pamätných listov sa mikrofónu zhostili deti z materskej školy. Pásmo básničiek, piesne a tančeka všetkých prítomných potešilo a deti obdarili veľkým potleskom. Počas celého podujatia si seniori mohli zaspievať s ľudovou hudbou Maradaš. Predstaviteľka Asociácie samaritánov Slovenska odprezentovala domáce náramky prvej pomoci.
Po programe sa prítomným seniorom podávalo chutné jedlo, káva a koláč.
Za ich ochotu a lásku im patrí veľké poďakovanie a touto spoločenskom akciou sme im to pripomenuli. ĎAKUJEME.
Spracovala: Ing. Jana Mindeková
Foto: Radoslav Babjarčík