Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.07.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 0207/2019

2

Neuvedené

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

30.06.2020

Nájomná zmluva

*

20,00 EUR dvadsaťeur

Obec Vyšné Ružbachy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vyšné Ružbachy

17.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 102,00 EUR šesťtisícjednostodva eur

Real Security, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

12.06.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská energetika a.s.,

29.05.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

-

Neuvedené

Pavol Sčensný a manželka Štefánia Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

27.05.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS00007772178

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská distribučná a.s.

27.05.2020

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

24ZVS0000778014H

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská distribučná a.s.

21.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

81,61 EUR

XEROX LIMITED o.z.,Einsteinova 23,85101,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

11.05.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služby KomTeS sledovanie

08/1/2020

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

KomTeS SK s.r.o.

01.05.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 3

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat centov

Iveta Piechová

Obec Vyšné Ružbachy

29.04.2020

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 19

Dodatok č. 4

Neuvedené

Mária Konfalová

Obec Vyšné Ružbachy

27.04.2020

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 7

Dodatok č. 3

Neuvedené

Mgr. Paulína Krafčíková

Obec Vyšné Ružbachy

23.04.2020

Nájomná zmluva

-

4,00 EUR štyri eurá - 1 euro/m2

MUDr. Ganna Samuseva a Shukh Mykhailo

Obec Vyšné Ružbachy

22.04.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

NATUR-PACK a.s.

31.03.2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 25

Dodatok č. 1

Neuvedené

Matej Diňa

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného daru

Zmluva

1 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Vladimír Grieger PaedDr

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 320 0396

3 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.03.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

Zmluva

Neuvedené

Pavol Gončár

Obec Vyšné Ružbachy

04.03.2020

Dohoda č. 20/38/060/25

20/38/060/25

19 779,56 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

19.02.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR jedno euro

Základná škola s materskou školou,Vyšné Ružbachy 330,065 02,Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

18.02.2020

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 2

3

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat eur

Soňa Kováčiková

Obec Vyšné Ružbachy

31.01.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Prima banka Slovensko, a.s.

21.01.2020

Dohoda č. 20/38/012/1

20/38/012/1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31.12.2019

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 6

2

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat centov

Lukáš Buxár

Obec Vyšné Ružbachy

20.12.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 630,91 EUR tridsaťjedentisícšestotridsať eur a deväťdesiatjeden centov

Obec Vyšné Ružbachy

HSH Group s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: