Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.07.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

09.07.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 0207/2019

2

Neuvedené

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

30.06.2020

Nájomná zmluva

*

20,00 EUR dvadsaťeur

Obec Vyšné Ružbachy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vyšné Ružbachy

17.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 102,00 EUR šesťtisícjednostodva eur

Real Security, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

12.06.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,04291,Košice

29.05.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

-

Neuvedené

Pavol Sčensný a manželka Štefánia Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

27.05.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS00007772178

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská distribučná a.s.

27.05.2020

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

24ZVS0000778014H

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská distribučná a.s.

21.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

81,61 EUR

XEROX LIMITED o.z.,Einsteinova 23,85101,Bratislava

Obec Vyšné Ružbachy

01.05.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 3

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat centov

Iveta Piechová

Obec Vyšné Ružbachy

29.04.2020

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 19

Dodatok č. 4

Neuvedené

Mária Konfalová

Obec Vyšné Ružbachy

27.04.2020

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 7

Dodatok č. 3

Neuvedené

Mgr. Paulína Krafčíková

Obec Vyšné Ružbachy

23.04.2020

Nájomná zmluva

-

4,00 EUR štyri eurá - 1 euro/m2

MUDr. Ganna Samuseva a Shukh Mykhailo

Obec Vyšné Ružbachy

22.04.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

NATUR-PACK a.s.

31.03.2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 25

Dodatok č. 1

Neuvedené

Matej Diňa

Obec Vyšné Ružbachy

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 320 0396

3 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.03.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

Zmluva

Neuvedené

Pavol Gončár

Obec Vyšné Ružbachy

04.03.2020

Dohoda č. 20/38/060/25

20/38/060/25

19 779,56 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

19.02.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR jedno euro

Základná škola s materskou školou,Vyšné Ružbachy 330,065 02,Vyšné Ružbachy

Obec Vyšné Ružbachy

18.02.2020

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 2

3

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat eur

Soňa Kováčiková

Obec Vyšné Ružbachy

31.01.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Prima banka Slovensko, a.s.

21.01.2020

Dohoda č. 20/38/012/1

20/38/012/1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31.12.2019

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 6

2

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat centov

Lukáš Buxár

Obec Vyšné Ružbachy

20.12.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 630,91 EUR tridsaťjedentisícšestotridsať eur a deväťdesiatjeden centov

Obec Vyšné Ružbachy

HSH Group s. r. o.

16.12.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1052-1/2019

Neuvedené

Mgr. Renáta Boďová

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: