Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1076-1/2019

Neuvedené

Ing. Tibor Varga

Obec Vyšné Ružbachy

23.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1069-1/2019

Neuvedené

Ing. Peter Patera

Obec Vyšné Ružbachy

23.07.2019

Źmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1048-1/2019

Neuvedené

Petra Gantnerová

Obec Vyšné Ružbachy

23.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1077-1/2019

Neuvedené

Ing. Ján Starigazda CSc.

Obec Vyšné Ružbachy

22.07.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

1 080,00 EUR jedentisícosemdesiat

Obec Vyšné Ružbachy

AV Audit s.r.o.

15.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1051

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

EKOS, spol. s r. o.,Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa

12.07.2019

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia

0

1 300,00 EUR jedentisíctristo eur

Ľubovnianske osvetové stredisko

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1122-1/2019

Neuvedené

Marek Sagalinec

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1083-1/2019

Neuvedené

Jozef Czyrnek

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1085-1/2019

Neuvedené

Peter Pribylinec

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1094-1/2019

Neuvedené

Július Pribylinec

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1113-1/2019

Neuvedené

Ing. Martin Rejdovian

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1092-1/2019

Neuvedené

Ing. Ján Miško

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1058-1/2019

Neuvedené

Valdemar Boroň

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1055-1/2019

Neuvedené

Mgr. Eva Dvorská

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1096-1/2019

Neuvedené

Štefan Repka

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1066-1/2019

Neuvedené

Štefan Boršoš

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1070-1/2019

Neuvedené

Vincent Sokolák

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1057-1/2019

Neuvedené

Dávid Relovský

Obec Vyšné Ružbachy

11.07.2019

Zmluva o dielo

0207/2019

23 124,00 EUR dvadsaťtritisícjedenstodvadsaťštyri

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

27.06.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1129/2019

Neuvedené

Rudolf Leščinský

Obec Vyšné Ružbachy

26.06.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1061-1/2019

Neuvedené

Ing. Peter Králik

Obec Vyšné Ružbachy

25.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

570/2019/OK

1 000,00 EUR jedentisíc

Prešovský samosprávny kraj

Obec Vyšné Ružbachy

25.06.2019

Zmluva o zrušenie predkupného práva

Zmluva

Neuvedené

Jozef Repka s manželkou Máriou Repkovou

Obec Vyšné Ružbachy

25.06.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 1

Dodatok č. 3

Neuvedené

Janka Mačíková

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: