Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.09.2020

Zmluva o dielo

0420200031-000-00

14 997,00 EUR štrnásťtisícdeväťstvodeväťsediatsedem

Obec Vyšné Ružbachy

Slovak Telekom, a.s.

02.09.2020

Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 14

10

63,90 EUR šesťdesiattri eur a deväťdesiat centov

Miroslav Lukčík s manželkou Boženou

Obec Vyšné Ružbachy

02.09.2020

Zámenná zmluva na pozemok

Zámenná zmluva na pozemok

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Vladimír Grieger PaedDr

31.08.2020

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 16

Dodatok č. 2

63,90 EUR šesťdesiattrieur, 90 centov

Alžbeta Hanečáková

Obec Vyšné Ružbachy

28.08.2020

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 24

2

63,90 EUR

Marta Budzáková

Obec Vyšné Ružbachy

25.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

628/2020/DPR

4 500,00 EUR štyritisícpäťstoeur

Obec Vyšné Ružbachy

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

25.08.2020

Nájomná zmluva o nájme bytu č. 18

18

63,90 EUR šesťdesiattri eur, 90 centov

Monika Dudzíková

Obec Vyšné Ružbachy

20.08.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

03/2020

250,00 EUR

Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách

Obec Vyšné Ružbachy

20.08.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9925750730

20,90 EUR dvadsať eur, 90 centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

20.08.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9925771113

20,90 EUR dvadsať eur, 90 centov

Obec Vyšné Ružbachy

Slovak Telekom, a.s.

19.08.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1116/2020

Neuvedené

Profession s . r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

18.08.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1116-1/2020

Neuvedené

Profession s . r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

18.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt

1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

11.08.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

04/2020

250,00 EUR

Gréckokatolícka charita Prešov

Obec Vyšné Ružbachy

07.08.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1099-1/2020

Neuvedené

Mgr. Michal Grecula

Obec Vyšné Ružbachy

07.08.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1099/2020

Neuvedené

Mgr. Michal Grecula

Obec Vyšné Ružbachy

30.07.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. 7

63,90 EUR

Simona Bachledová

Obec Vyšné Ružbachy

23.07.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1121/2020

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Kaššová Oľga

23.07.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1121-1/2020

Neuvedené

Kaššová Oľga

Obec Vyšné Ružbachy

22.07.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-20-023/2020

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

22.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly

16 934,40 EUR šestnásťtisícdeväťstvotridsaťštyri eur 40 centov

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

14.07.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1092-1/2020

Neuvedené

Ľuboslava Matľaková

Obec Vyšné Ružbachy

14.07.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1092/2020

Neuvedené

Ľuboslava Matľaková

Obec Vyšné Ružbachy

09.07.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt

INT/ET/TAT/1/III/B/0215

139 976,10 EUR jedenstotridsaťtisícdeväťstosedemdesiatšesť eur a 10 centov

Obec Vyšné Ružbachy

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

09.07.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Východoslovenská energetika a.s.,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: