Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1070-1/2019

Neuvedené

Vincent Sokolák

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1057-1/2019

Neuvedené

Dávid Relovský

Obec Vyšné Ružbachy

11.07.2019

Zmluva o dielo

0207/2019

23 124,00 EUR dvadsaťtritisícjedenstodvadsaťštyri

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

27.06.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1129/2019

Neuvedené

Rudolf Leščinský

Obec Vyšné Ružbachy

25.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

570/2019/OK

1 000,00 EUR jedentisíc

Prešovský samosprávny kraj

Obec Vyšné Ružbachy

25.06.2019

Zmluva o zrušenie predkupného práva

Zmluva

Neuvedené

Jozef Repka s manželkou Máriou Repkovou

Obec Vyšné Ružbachy

25.06.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 1

Dodatok č. 3

Neuvedené

Janka Mačíková

Obec Vyšné Ružbachy

24.06.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1054/2019

Neuvedené

Radoslav Selvek

Obec Vyšné Ružbachy

18.06.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1061/2019

Neuvedené

Ing. Peter Králik

Obec Vyšné Ružbachy

12.06.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 12.06.2019

100,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Vladimír Diňa

10.06.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1048/2019

Neuvedené

Petra Gantnerová

Obec Vyšné Ružbachy

07.06.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1076/2019

Neuvedené

Ing. Tibor Varga

Obec Vyšné Ružbachy

05.06.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1107/2019

Neuvedené

Michal Fiľák

Obec Vyšné Ružbachy

29.05.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Zmluva

180,00 EUR

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Vyšné Ružbachy

29.05.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Dohoda č. 19_38_52A_52

0,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

29.05.2019

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50+

Dohoda č. 19/38/054/108

2 348,64 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

22.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1130/2019

Neuvedené

Ján Blaško

Obec Vyšné Ružbachy

22.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1109/2019

Neuvedené

Ján Šalapka

Obec Vyšné Ružbachy

22.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1104/2019

Neuvedené

Dominik Repka

Obec Vyšné Ružbachy

22.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1101/2019

Neuvedené

Mgr. Zlata Konrádyová

Obec Vyšné Ružbachy

15.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1137/2019

Neuvedené

Miroslav Schmidt

Obec Vyšné Ružbachy

15.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1132/2019

Neuvedené

MVDr. Slavomír Truska

Obec Vyšné Ružbachy

15.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1131/2019

Neuvedené

MUDr. Zlatica Klinovská

Obec Vyšné Ružbachy

15.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1119/2019

Neuvedené

Peter Smandra

Obec Vyšné Ružbachy

15.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1113/2019

Neuvedené

Ing. Martin Rejdovian

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: