Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2021/001064-172

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23.02.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

NATUR-PACK a.s.

17.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

Jaroslav Kandera

Obec Vyšné Ružbachy

10.02.2021

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1044-1/2019

Neuvedené

Ján Tarageľ

Obec Vyšné Ružbachy

10.02.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody

1044/2019

Neuvedené

Ján Tarageľ

Obec Vyšné Ružbachy

05.02.2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - MOM

Rámcová zmluva

Neuvedené

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Obec Vyšné Ružbachy

15.01.2021

Zmluva o dielo

1/2021

46 261,07 EUR štyridsaťšesťtisícdvestošesťdesiatjeden eur 07/100

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

30.12.2020

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 13

6

89,46 EUR osemdesiatdeväťeur 46 centov

Miroslav Sčensný a Petra Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

30.12.2020

Nájomná zmluva č. 18

18

63,90 EUR šesťdesiattri eur, 90 centov

Daniela Hrehová, PhDr. Phd.

Obec Vyšné Ružbachy

23.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 10.11.2020

100,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Vladimír Diňa

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

24.11.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvo

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

24.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Vyšné Ružbachy 01

č. MSD Vyšné Ružbachy 01

1 000,00 EUR jedentisíc

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

12.11.2020

Dohoda č. 20/38/010/43

20/38/010/43

0,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

04.11.2020

Zmluva o zrušenie predkupného práva

Zmluva o zrušenie predkupného práva

Neuvedené

Pavol Gončár

Obec Vyšné Ružbachy

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona

80,00 EUR osemdesiat eur

Obec Vyšné Ružbachy

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o.

23.10.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

1 080,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

AV Audit s.r.o.

20.10.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

44 058,62 EUR štyridsaťštyritisícpätdesiatosem eur, 62 centov

HSH Group s. r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

16.10.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

120,00 EUR jedenstodvadsať

MUDr. Ganna Samuseva a Shukh Mykhailo

Obec Vyšné Ružbachy

15.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2285

27 411,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

09.10.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1047-1/2020

Neuvedené

Michal Jozefi s manželkou Kvetoslavou Jozefiovou

Obec Vyšné Ružbachy

09.10.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody

1047/2020

Neuvedené

Michal Jozefi s manželkou Kvetoslavou Jozefiovou

Obec Vyšné Ružbachy

30.09.2020

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 13

5

89,46 EUR osemdesiatdeväťeur 46 centov

Miroslav Sčensný a Petra Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

25.09.2020

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Štefan Repka

Obec Vyšné Ružbachy

04.09.2020

Zmluva č. 845/2020/DPR o poskytnutí dotácie

845/2020/DPR

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Vyšné Ružbachy

Prešovský samosprávny kraj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: