Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.12.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1135-1/2019

Neuvedené

Ing. Jozef Debre

Obec Vyšné Ružbachy

04.12.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1135/2019

Neuvedené

Ing. Jozef Debre

Obec Vyšné Ružbachy

03.12.2019

Zmluva o zrušení predkupného práva na nehnuteľnosť

Zmluva

Neuvedené

František Oros

Obec Vyšné Ružbachy

02.12.2019

Nájomná zmluva na pozemok

*

1,00 EUR jedno euro

Obec Vyšné Ružbachy

Združenie Bývalých urbarialistov, Pozemkové spoločenstvo, Vyšné Ružbachy

29.11.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1053/2019

Neuvedené

Tibor Trembač

Obec Vyšné Ružbachy

29.11.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1053-1/2019

Neuvedené

Tibor Trembač

Obec Vyšné Ružbachy

19.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

299/2019OO

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Vyšné Ružbachy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov

15.11.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

1742/3150/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

05.11.2019

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax

Dohoda č. 19/38/054/186

6 987,66 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

29.10.2019

Dohoda č. 19/38/010/23 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnej znení

19/38/010/23

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

27.10.2019

Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie

.

300,00 EUR tristo eur

Obec Vyšné Ružbachy

Ľudová hudba Maradaš - Ján Repka

24.10.2019

Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom MOL Group GOLD palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT a.s.

20019998

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SLOVNAFT, a.s.

24.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0207/2019

1

0,00 EUR

Ateliér URBEKO s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

22.10.2019

Zmluva u výpožičke

9/2019

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Ľubovnianske múzeum - hrad

20.10.2019

Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie

0

170,00 EUR jedenstosedemdesiat

Ľudová hudba Maradaš - Ján Repka

Obec Vyšné Ružbachy

09.10.2019

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

006

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava

09.10.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava

03.10.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Prima banka Slovensko, a.s.

01.10.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na mentorované zapracovanie a prax

Dohoda č. 19/38/054/164

6 987,66 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

30.09.2019

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 13

Dodatok č. 4

Neuvedené

Miroslav Sčensný a Petra Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

30.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1097-1/2019

Neuvedené

POĽNOTREND TREBIŠOV a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

30.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1110-1/2019

Neuvedené

LAGE s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

23.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1063-1/2019

Neuvedené

Tibor Husár

Obec Vyšné Ružbachy

23.09.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1108-1/2019

Neuvedené

Dárius Kseňák

Obec Vyšné Ružbachy

23.09.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1108/2019

Neuvedené

Dárius Kseňák

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: