Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

23.06.2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Ján Gončár

Obec Vyšné Ružbachy

21.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 210,00 EUR tritisícdvestodesať eur

Stanislav Grech

Obec Vyšné Ružbachy

11.06.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1594/2013

Dodatok č. 2

1 000,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

MADE spol. s r. o.

02.06.2021

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10 558,36 EUR desaťtisícpäťstopäťdesiatosem eur 36/100

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

24.05.2021

Zmluva o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť

Zmluva o zrušenie predkupného práva

Neuvedené

Peter Martinek, Marcela Martinková

Obec Vyšné Ružbachy

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov

454/2020

500,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad vlády Slovenskej republiky

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

321 1057

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Vyšné Ružbachy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Nikola Oračková

Obec Vyšné Ružbachy

30.04.2021

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

70,00 EUR sedemdesiat eur

Obec Vyšné Ružbachy

MESTO Podolínec

28.04.2021

Zmluva o združení finančných prostriedkov na rekonštrukcie a opravy obecného vodovodu

1094-1/2021

Neuvedené

Ing. Zlata Šipošová

Obec Vyšné Ružbachy

28.04.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody

1094/2021

Neuvedené

Ing. Zlata Šipošová

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok k zmluve o dielo

Neuvedené

HSH Group s. r. o.

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 21

Dodatok č. 1

Neuvedené

Zlatica Habiňáková

Obec Vyšné Ružbachy

31.03.2021

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 20

Dodatok č. 3

Neuvedené

Zlatica Habiňáková

Obec Vyšné Ružbachy

30.03.2021

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

0,00 EUR

VALÍNEK, s. r. o., r.s.p.

Obec Vyšné Ružbachy

24.03.2021

Nájomná zmluva č. 16

16

63,90 EUR šesťdesiattri eur, 90 centov

Michaela Sčensná

Obec Vyšné Ružbachy

15.03.2021

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

10.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

02/2021

300,00 EUR

Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách

Obec Vyšné Ružbachy

09.03.2021

Nájomná zmluva č. 9

9

89,46 EUR Osemdesiatdeväť eur, 46 centov

Alžbeta Hanečáková

Obec Vyšné Ružbachy

09.03.2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Veselovský Lukáš, Nová Ľubovňa 337, Leščinský Milan Letná 28/1079, Stará Ľubovňa, Heban Marián Vyšné Ružbachy 295

08.03.2021

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu

6300139580

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SPP - distribúcia a.s.

08.03.2021

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu

9104457071

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

SPP - distribúcia a.s.

05.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

01/2021

300,00 EUR

Gréckokatolícka charita Prešov

Obec Vyšné Ružbachy

04.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

04/2021

1 200,00 EUR

Ružbašský prameň, o.z.

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: