Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1089/2019

Neuvedené

Július Zbuška

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1086/2019

Neuvedené

Karol Bebko

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1085/2019

Neuvedené

Peter Pribylinec

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1083/2019

Neuvedené

Jozef Czyrnek

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1082/2019

Neuvedené

Róbert Višacký

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1081/2019

Neuvedené

Anna Svobodová

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1079/2019

Neuvedené

Anton Kollár

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1077/2019

Neuvedené

Ing. Ján Starigazda CSc.

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1074/2019

Neuvedené

Viera Pavlíková

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1073/2019

Neuvedené

Ing. Ondrej Sedlák

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1072/2019

Neuvedené

Vladimír Turlík

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1071/2019

Neuvedené

Oskár Ščigulinský

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1070/2019

Neuvedené

Vincent Sokolák

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1068/2019

Neuvedené

MUDr. Magda Imrichová

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1067/2019

Neuvedené

Ľuboslava Matľaková

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1065/2019

Neuvedené

Mgr. Beáta Slivková

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1062/2019

Neuvedené

Ing. Ľubomír Potočný

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1057/2019

Neuvedené

Dávid Relovský

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1046/2019

Neuvedené

Štefan Dolanský

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1045/2019

Neuvedené

Kalixt Havrila

Obec Vyšné Ružbachy

13.05.2019

Zmluva o dodávke pitnej vody

1043/2019

Neuvedené

Miroslav Patoraj

Obec Vyšné Ružbachy

03.05.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dohoda č. 19/38/50J/21

3 627,42 EUR tritisícšestodvadsaťsedem eur a štyridsaťdva centov

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

03.05.2019

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miesta pre znevýhodnených UoZ 50+

Dohoda č. 19/38/054/81

2 348,64 EUR dvetisíctristoštyridsaťosem eur a šesťdesiatštyri centov

Obec Vyšné Ružbachy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

02.05.2019

Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie

Zmluva

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Obec Vyšné Ružbachy

Galaxy Band, Martin Dziak

30.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 19

Dodatok č. 3

Neuvedené

Mária Konfalová

Obec Vyšné Ružbachy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: