Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.10.2017

Dodatok Darovacej zmluvy

Dodatok

Neuvedené

Krupová, Biláková

Obec Vyšné Ružbachy

12.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vyšné Ružbachy v roku 2017

04/2017

3 500,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Ružbašský prameň, o.z.

11.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vyšné Ružbachy v roku 2017

03/2017

350,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Gréckokatolícka charita Prešov

14.09.2017

Zmluva o dielo

č. 3A-ZOD-0040917

49 252,39 EUR

O.S.V.O. comp,a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

06.09.2017

Dodatok k Zámennej zmluve

Dodatok k zámennej zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Bohuslav Šľachtovský

24.08.2017

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

150,00 EUR

Ing. Martin Karaš, ved.FS Barvinok z Kamienky

Obec Vyšné Ružbachy

17.08.2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Krupová, Biláková

Obec Vyšné Ružbachy

17.08.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 550,00 EUR

Galík, Galíková, Krupová

Obec Vyšné Ružbachy

15.08.2017

Oznámenie o postúpení pohľadávky

Oznámenie

164 517,62 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

O.S.V.O. comp,a.s.

09.08.2017

Zmluva č. 472/2017/OK

472/2017/OK

1 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Vyšné Ružbachy

07.08.2017

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 23.06.2015

Dodatok č. 2

Neuvedené

JUDr. Andrej Pataky, advokát,060 01,Kežmarok

Obec Vyšné Ružbachy

28.07.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 515,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Janický, Pizovka Jozefík

28.07.2017

Zmluva o Elektronických službách

Zmluva o Elektronických službách

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

14.07.2017

Dodatok z ZMLUVE o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť uzatvorenej dňa 7.júna 2017

Dodatok k ZMLUVE o zrušenie predkupného práva na n

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Mgr. Peter Konrády, PhDr. Martina Konrádyová

12.07.2017

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Bohuslav Šľachtovský

Obec Vyšné Ružbachy

12.07.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

600,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Ing. Ján Gabriely

03.07.2017

Dodávateľská - odberateľská zmluva

Zmluva

Neuvedené

TECHPETROL s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

29.06.2017

Zmluva o dielo zo dňa:20.06.2017

Zmluva

19 905,72 EUR

DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

27.06.2017

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluva

472,50 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Vyšné Ružbachy

26.06.2017

Zmluva o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Daniela Hess

23.06.2017

Zmluva č. 37704

Zmluva č. 37704

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vyšné Ružbachy

07.06.2017

Zmluva o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť

Zmluva

Neuvedené

Obec Vyšné Ružbachy

Mgr. Peter Konrády, PhDr. Martina Konrádyová

01.06.2017

Zmluva o dielo

Zmuva o dielo

2 500,00 EUR

O.Z. Immaculata, akad. soch. Štefan Kovaľ

Obec Vyšné Ružbachy

26.05.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

1 080,00 EUR

AV Audit s.r.o.

Obec Vyšné Ružbachy

17.05.2017

Zmuva o poskytovaní verejnej sluby

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

120,00 EUR

Obec Vyšné Ružbachy

Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 2,817 62,Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: