Menu
Obec Vyšné Ružbachy
obecVyšné Ružbachy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

Podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

 1. V súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1.1.2018 sú podľa § 75 zákona, obce povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, ak o poskytovanie sociálnej služby neverejného poskytovateľa požiadala obec.
 2. Finančný príspevok (ďalej len „FP“) sa môže poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb (ďalej len „žiadateľ“) ktorý poskytuje sociálnu službu občanom s trvalým pobytom  v obci  Vyšné Ružbachy  len na základe písomnej žiadosti doručenej obci Vyšné Ružbachy do 31.08. na nasledujúci rozpočtový rok. Žiadosť doručená po tomto termíne bude posudzovaná individuálne, vzhľadom na rozpočtové možnosti obce.
 3. Žiadosť o poskytnutie FP musí obsahovať:
  1. názov organizácie, sídlo, IČO,
  2. právna forma, registrácia organizácie a poskytovateľa sociálnej služby,
  3. bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN,
  4. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, adresa a kontakt (mobil, e-mail),
  5. druh a forma poskytovanej sociálnej služby, kapacita zariadenia,
  6. počet prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v obci Vyšné Ružbachy
  7. miesto poskytovania sociálnej služby.
 4. Povinné prílohy k žiadosti sú:
  1. výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  2. doklad o pridelení IČO,
  3. evidencia prijímateľov sociálnych služieb,
  4. čestné prehlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, resp. nie je v likvidácií,
  5. čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá voči obci Vyšné Ružbachy a voči právnickým osobám založených alebo zriadených obcou Vyšné Ružbachy zväzky po lehote splatnosti,
  6. čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že neposkytuje sociálne služby s cieľom dosiahnutia zisku.
 5. Žiadosť v jednom vyhotovení podpísanú štatutárom spolu s predpísanými prílohami sa podáva do podateľne obce Vyšné Ružbachy alebo zasiela poštou. Pre príslušný  rozpočtový rok  najneskôr do 31. januára príslušného roka.
 6. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky údaje uvedené v bode 3) a prílohy uvedené v bode 4), bude žiadateľ o FP vyzvaný v termíne do 14 dní doplniť svoju žiadosť. Ak požadované údaje a prílohy v stanovenom termíne nebudú dodané, žiadosť nebude posudzovaná.
 7. FP sa poskytuje až po schválení Programového rozpočtu obce Vyšné Ružbachy
 8. FP obec neposkytne :
 1. subjektu, ktorý nie je registrovaný ako poskytovateľ sociálnej služby,
 2. subjektu, ktorý má voči obci Vyšné Ružbachy a voči právnickým osobám založených alebo zriadených obcou Vyšné Ružbachy záväzky po lehote splatnosti,
 3. subjektu, voči ktorému je vedené konkurzné konanie alebo ktorý je v likvidácii,

d)   na úhradu nákladov z predchádzajúcich rokov alebo ich refundáciu,

e)   na poskytovanie finančných darov, investícií, bankových operácií, odpisov, pokút a dotácií inému subjektu

 f)   subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku.

9.   FP sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a obcou Vyšné               Ružbachy na príslušný rozpočtový rok, v ktorej sa určia vzájomné práva a povinnosti.

    10.   Poskytnutý FP je možné použiť na bežné výdavky od 01.01. do 31.12. rozpočtového roka.

    11.   Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu hospodárenia s finančnými

            prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 zákona. Kontrolu je obec

            oprávnené vykonať kedykoľvek. Poskytovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť.

 

 

 

 

Dátum zvesenia: 1. 9. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Rôzne odkazy

natur

Aquavelo

COVID INFO

Covid 19

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 46
TÝŽDEŇ: 46
CELKOM: 719666

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

kamenarstvo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

banner

google play

app store

Ochrana osobných údajov

GDPR