Menu
Obec Vyšné Ružbachy
obecVyšné Ružbachy

Aktuality

Nové mapky pri autobusovej zastávke

Nové smerovky a mapky v obci

Dátum: 6. 5. 2024

V obci boli osadené nové mapky a smerovky pre lepšiu orientáciu turistov

Smerovník ku Partizánom - PO MAĽOVANÍ

Maľovanie turistických smerovníkov

Dátum: 6. 5. 2024

V chotári obce boli namaľované vybrané turistické smerovníky

Príprava turistických kolov

Nové turistické koly

Dátum: 6. 5. 2024

V chotári obce boli osadené nové turistické drevené koly namiesto starých kovových poškodených pre lepšiu orientáciu turistov

Nová vlajka

Údržba okolia Veterného vrchu

Dátum: 6. 5. 2024

Vykonaná drobná údržba na vrchole Veterného vrchu

Obnova značenia v obci

Obnova značenia v obci

Dátum: 6. 5. 2024

Po výmene elektrických stĺpov bolo obnovené značenie v obci

Nová vrcholová kniha

Nová vrcholová kniha, oprava mostu, nové koly

Dátum: 6. 5. 2024

V priebehu roka 2023 bola vykonaná údržba značenia

Veterný vrch - nová vlajka a vrcholová kniha

Optimalizacia značenia v teréne

Dátum: 6. 5. 2024

V priebehu roka 2022 bola vykonaná optimalizácia značenia v teréne

Žltá trasa: Smerovník Košiare - napojenie na rekreačný chodník

TURISTIKA: Nové značenie k Rekreačnému chodníku Sovia Poľana z Ružbách

Dátum: 17. 9. 2021

Lesy mesta Podolínec v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy a dobrovoľníkmi zabezpečili značenie k Rekreačnému chodníku Sovia Poľana. Viac info o Rekreačnom chodníku a ako sa tam dostať z Ružbách nájdete tu:

Žltá šípka

TURISTIKA: Zatreté neaktuálne a nefunkčné turistické značenie

Dátum: 2. 7. 2021

V obci a v okolí sa nachádzalo neaktuálne cyklistické a turistické značenie. Neaktuálne značky boli zatreté, aby návštevníkov nemýlili... Viac info tu:

Pohľad na prístrešok

TURISTIKA: Nový prístrešok na križovatke k partizánom

Dátum: 2. 7. 2021

Obec zabezpečila nový prístrešok na križovatke ku Partizánom. Slúži na oddych turistom prípadne čiastočná ochrana pred dažďom.

TURISTIKA: Aktualizované turistické informačné tabule

TURISTIKA: Aktualizované turistické informačné tabule

Dátum: 3. 6. 2021

V obci boli aktualizované turistické informačné tabule (mapy + tipy na výlet s fotkami). Tabula pri "hornej" a "dolnej" BUS zástavke a nova tabuľa na cyklotrase v časti "Horbek - u Hanyho".

Vnútro štôlne

Baníctvo vo východnej časti Spišskej Magury - okolie Vyšných Ružbách

Dátum: 3. 6. 2021

Stopy verejnosti pomerne málo známej starej baníckej činnosti na Spišskej Magure sa zachovali v jej juhovýchodnej časti, v katastri mesta Podolínec a obce Vyšné Ružbachy. Vie o nej skôr len úzky okruh miestnych obyvateľov... Viac info tu:

Mapa na cyklosmerovníku v obci pri autobusovej zastávke

TURISTIKA: Nové mapy na smerovníkoch + značkárske kolíky v teréne

Dátum: 25. 5. 2021

Na vybraných smerovníkoch v obci a okolí boli umiestnené cykloturistické mapy s odporúčanými zaujímavosťami pre lepšiu prehľadnosť návštevníkov. Pre lepšiu orietnáciu v teréne (hlavne na lúkach) boli na vybraných miestach osadené značkárske kolíky.

PO

TURISTIKA: Obnova značenia hrebeňovej trasy Veterný vrch - Na Poľane

Dátum: 24. 5. 2021

Značenie na hrebeňovej trase Veterný vrch - Na Poľane bolo v máji 2021 obnovené. Fotky z obnovy značenia tu:

Hotová tabuľa

TURISTIKA: Nová informačná tabuľa a obnova značenia k partizánom

Dátum: 18. 5. 2021

Dobrovoľníci v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy a zamestnancami sociálneho podniku Valínek zabezpečili novú informačnú tabuľu k pamätníku partizánov a obnovu značenia. Trvanie trasy z Vyšných Ružbách cca 60minút. Viac informácii a fotky tu:

Nová vrcholová kniha

Nová vrcholová kniha na Veternom vrchu - 4 vydanie

Dátum: 15. 1. 2021

Na Veternom vrchu je od 10.1.2021 nová vrcholová kniha - už 4 vydanie. Počet návštevníkov sa v minulom roku zvýšil, kedže 3 vydanie knihy bolo zapísane za necelý rok (predchadzájuce vydania vydržali 2 roky). Obsah vrcholovej knihy tu:

120 mapa

Sumár o turistike za rok 2020 v článku časopisu Žrodelko

Dátum: 12. 1. 2021

V obecnom časopise Žrodelko bola uverejnená sumarizácia turistických aktivít v okolí Vyšných Ružbách za rok 2020. Viac info tu...

Informácie o turistickom značení v Ľubovnianskej televízii a v novinách

Dátum: 7. 12. 2020

Turistický značkár Martin Šalata, ktorý sa stará o značenie v okolí Vyšných Ružbach spolupracoval na článku o turistickom znační v Ľubovnianských novinách a v Ľubovnianskej televízii. Viac info tu:

Plán trasy

TURISTIKA: Nový rekreačný chodník Sovia poľana (LMP Podolínec)

Dátum: 27. 11. 2020

Lesy mesta Podolínec (LMP) pracujú na rekreačnom chodníku Sovia Poľana. Projekt ešte nie je oficiálne otvorený, avšak už teraz je jednosmerne značený a prípustný návštevníkom. Ide o veľmi peknú lesnú prechádzku v blízkosti chotára Vyšných Ružbách. Viac informácii tu:

TURISTIKA: Info o novej turistickej trase na Stráňanské jazero v televízii 1

TURISTIKA: Info o novej turistickej trase k Stráňanskému jazeru v televízii

Dátum: 13. 11. 2020

V správach RTVS z regiónov uviedli reportáž o novej turistickej trase z obce Stráňany na Veterný vrch cez Stráňanské jazero. Video z archívu RTVS a informácie o Stráňanskom jazere, ktoré je v blízkosti Ružbašského chotára nájdete tu:

Veterný vrch - nový smerovník

TURISTIKA: Nový smerovník a nová vlajka na Veternom vrchu

Dátum: 23. 10. 2020

Sekcia značenia KST SL zabezpečila osadenie smerovníka priamo na vrchole Veterného vrchu. Na vrchole bola taktiež osadená nová slovenská vlajka. Viac informácii a fotogaléria tu:

Stráňanské jazero - leto 2020

TURISTIKA: Finálne dokončená turistická trasa k Stráňanskému jazeru

Dátum: 23. 10. 2020

V októbri 2020 zabezpečila sekcia značenia KST SL osadenie nových smerovníkov a smeroviek na trase Veterný vrch - Stráňanske jazero - obec Stráňany. Nová zelená turistická trasa je finálne dokončená. Viac informácii + fotogaléria a mapa tu:

Stráňanské jazero - august 2020

TURISTIKA: Nové turistické značenie k Stráňanskému jazeru

Dátum: 25. 9. 2020

Sekcia značenia KST SL zabezpečila nove značenie zelenej turistickej trasy z Veterného vrchu cez Stráňanske jazero až do obce Stráňany. Viac informácii o tejto novej trase nájdete tu:

Nový smerovník pri kúpalisku Izabela

Nový hlavný smerovník pri kúpalisku Izabela

Dátum: 13. 8. 2020

KST SL osadilo pri kúpalisku Izabela nový smerovník. Starý drevený smerovník bol odstráneny...

Popis zmeny

TURISTIKA: Zmena na žltej trase "Na Poľane" - "Veterný vrch"

Dátum: 23. 7. 2020

V úseku "Pod Grúňom" a "Veterný vrch" viedla paralelne žltá 8805 a červená turistická značka 0905. Na základe aktualizovaných noriem KST bola žltá trasa v úseku "Pod Grúňom" a "Veterný vrch" zrušená.(červená značka v tomto úseku zostala). Žltá značka vedie naďalej úsekom "pod Grúňom" - "Na Poľane". Viac info o turistike v okolí obce tu:

TURISTIKA: Veterný vrch - nová vlajka, nová vrcholová kniha 1

TURISTIKA: Veterný vrch - nová vlajka, nová vrcholová kniha

Dátum: 20. 4. 2020

Vrchol Veterného vrchu bol obnovený. "Vrcholový medveď" pozýva na najkrajší výhľad v okolí turistov a cykloturistov. Viac info o vykonanej obnove/ fotky / ako sa dostať na Veterný vrch nájdete tu...

Nová vlajka

TURISTIKA: Nová slovenská vlajka na Veternom vrchu

Dátum: 14. 10. 2019

Na Veternom vrchu bola osadená nová slovenská vlajka. KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy osadilo v septembri pod Veterným vrchom nový smerovník pre smerovky cesty minerálnych prameňov. Turisti sú pozvaní na jesennú turistiku, ktorá poskytuje krásne výhľady:) Viac info o Veternom vrchu a turistike v okolí Vyšných Ružbách tu:

Mapa - nová lavička, nový smerovník

TURISTIKA: Nový smerovník, nová lavička cez potok

Dátum: 3. 10. 2019

Oddelenie značenia KST SL v spolupráci s obcou zabezpečilo osadenie nového smerovníka pri kúpalisku a lavičku cez potok. Viac informácii, fotky, mapu o týchto aktivitách nájdete tu:

úsek presmerovanej zelenej pásovej značky

TURISTIKA: Zelená pásova značka pod Veterným vrchom presmerovaná

Dátum: 3. 10. 2019

Zelená pásová značka 5713 "pod zbojníckym stolom" - "Veterný vrch" bola presmerovaná oddelením značenia KST SL. Viac info o dôvode presmerovania, fotky a mapa tu:

Vrchol Veterného vrchu - nová vlajka

TURISTIKA: Veterný vrch - nová slovenská vlajka / mapy

Dátum: 3. 7. 2019

Pri príležitosti "3 výročia narodenín medveďa" bola opätovne osadená na vrchole Veterného vrchu nová slovenská vlajka a v schránke pre knihu návštev boli doplnené turistické a cykloturistické mapy. Viac info tu:

Obecná tabuľa pri autobusovej zastávke

TURISTIKA/CYKLOTURISTIKA: aktualizovaná obecná tabuľa

Dátum: 3. 7. 2019

Obecná tabuľa sekcia Turista - turistika/cykloturistika bola aktualizovaná.

CYKLOTURISTIKA: trasa aquavelo prechádza aj obcou Vyšné Ružbachy

Dátum: 3. 7. 2019

Cyklotrasy Aquavelo spájajú kúpeľné miesta a ďalšie atrakcie v celkovej dĺžke vyše 230 km. Viac informácii o aquavelo tu (mapy sú aktuálne dostupné aj na obecnom úrade): POZOR: pred štartom si naštudujte v mapách POVRCH TRASY - veľa úsekov je vhodných len pre horské bicykle

Smerovník Pánske lúky - nová smerovka jaskyňa v Čube

TURISTIKA: Nové smerovky označujúce smer k Jaskyni v Čube

Dátum: 15. 10. 2018

Pre lepšiu orientáciu zabezpečilo KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy osadenie smeroviek označujúcich smer k jaskyni v Čube. Smerovky boli osadené na turistických smerovníkoch Vyšné Ružbachy - kúpele, Pánske lúky, Podolínec - vlak...

Nová slovenská vlajka na vrchole Veterného vrchu

TURISTIKA: Úprava okolia Veterného vrchu

Dátum: 15. 10. 2018

KST SL v spolupráci s dobrovoľníkmi upravila okolie Veterného vrchu. Osadenie 4 nových značkárskych kolíkov a ukotvenie novej slovenskej vlajky na vrchole Veterného vrchu.

smerovník Plontana - nová cyklosmerovka k Veternému vrchu

CYKLISTIKA: Novo značená cyklotrasa z Plontany na Veterný vrch

Dátum: 15. 10. 2018

KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy zabezpečili označenie cyklotrasy z Plontany na Veterný vrch. Cyklotrasa je označená žltým C. Dĺžka trasy 1km úsek.(nevhodná pre cestný bicykel)

Smerovník pri obecnom úrade

CYKLISTIKA: Aquavelo - nová cyklotrasa spájajúca kúpeľné mesta pohraničia

Dátum: 21. 9. 2018

Nová cyklotrasa spájajuca kúpeľne mestá slovensko-poľského pohraničia prechádza aj obcou Vyšné Ružbachy.

Posedenie pri partizánoch

TURISTIKA: osadené lavičky na vyhliadkových miestach

Dátum: 19. 9. 2018

Obec Vyšné Ružbachy osadila na turistických trasách prechádzajúcich chotárom obce 9ks nových lavičiek, ktoré sú umiestnené väčšinou na vyhliadkových miestach (viď mapa). Pri "partizánoch" bol osadený stôl s lavičkami. Turisti určite ocenia tieto oddychové posedenia pri prechádzkach lesom.

miestna žltá značka

TURISTIKA: Nová turistická hrebeňová trasa na Veterný vrch

Dátum: 13. 9. 2018

KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy vytvorili novú miestnu turistickú trasu, ktorá vedie z Poľany na Veterný vrch. Odporúčame...

Náčrt osadenia máp v obci

TURISTIKA A CYKLISTIKA: V obci boli umiestnené aktuálne mapy

Dátum: 13. 9. 2018

Obec Vyšné Ružbachy umiestnila v obci aktuálne turistické a cyklistické mapy (Spišská Magura/Pieniny), ktoré pomôžu návštevníkom aj domácim občanom k lepšej orientácii v okolí. Jedna mapa je osadená pri obecnej zastávke a druhá mapa je osadená "na vyšnom konci" smerom k lyžiarskym vlekom.

Nová vlajka

Veterný vrch - nová vlajka, vrcholová kniha, turistická mapa

Dátum: 11. 6. 2018

Na "medvediu" lavičku na Veternom vrchu bola osadená nová slovenská vlajka, nová vrcholová kniha a aktuálna cykloturistická mapa Spišskej Magury. Medveď pozýva turistov v peknom počasí na jedinečný kruhový výhľad, ktorý sa naskytá z vrcholu Veterného vrchu:)

Vyšné Ružbachy, kúpele

Turistika: Obnovené smerovky na smerovníkoch

Dátum: 11. 6. 2018

Značkári KST SL obnovili smerovky na smerovníkoch vo Vyšných Ružbachoch a blízkom okolí v spolupráci s obcou- ďakujeme. Orientácia a plánovanie túry v teréne tak budú jednoduchšie.
Zoznam obnovených smerovníkov a značkárskych kolíkov:

Biegi w Szczawnicy prechádzali chotárom našej obce

Biegi w Szczawnicy prechádzali chotárom našej obce

Dátum: 3. 5. 2018

21.4.2018 prechádzali turistický značenými trasami našej obce "Behy Szczawnice - Niepokorny mnich. O fotky sa postaral Ľudovít Marfiak. Ďakujeme.

Na Pánskych Lúkach bol obnovený turistický smerovník a smerovky

Na Pánskych Lúkach bol obnovený turistický smerovník a smerovky

Dátum: 25. 10. 2017

Značkári KST SL zabezpečili obnovu turistického smerovníka a smeroviek, ktoré už boli značne poškodené. ĎAKUJEME!

Blog o jaskyni v Čube na turistickej stránke www.hiking.sk

Blog o jaskyni v Čube na turistickej stránke www.hiking.sk

Dátum: 4. 10. 2017

Návštevník jaskyne v Čube sa podelil o svoje dojmy v blogu na turistickej stránke www.hiking.sk

Krásy Veterného vrchu počas jesene - VIDEO

Krásy Veterného vrchu počas jesene - VIDEO

Dátum: 21. 9. 2017

Počas jesenného slnečného počasia je túra najkrajšia. Video návštevníka Veterného vrchu na linku pod to určite potvrdí...

Obnovené smerovky

Obnovené smerovky na smerovníku Veterný vrch

Dátum: 20. 8. 2017

Značkári KST SL obnovili na smerovníku Veterný vrch smerovky červenej pásovej značky a taktiež bola pridaná nová smerovka poukazujúca priamo na vrchol Veterného vrchu - vyhliadkové miesto.

vstup do jaskyne

K jaskyni v Čube vedie nová turistická značka

Dátum: 17. 8. 2017

Mnoho turistov aj domácich často prechádzalo po zelenej pásovej značke a ani nevedeli, že v ich blízkosti sa nachádza Jaskyňa v Čube. Z toho dôvodu značkári KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy zabezpečili nové značenie trasy k jaskyni v Čube.

Pohľad na pamätník partizánov - koniec miestnej značky

K pamätníku partizánov vedie nová turistická značka

Dátum: 21. 7. 2017

Mnoho turistov aj domácich často prechádzalo po červenej pásovej značke a ani nevedeli, že v ich blízkosti sa nachádza pamätník padlých partizánov. Z toho dôvodu KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy zabezpečili nové značenie trasy k pamätníku partizánov.

Obnovená a presmerovaná červená značka 0905 z Vyšných Ružbách na Veterný vrch

Obnovená a presmerovaná červená značka 0905 z Vyšných Ružbách na Veterný vrch

Dátum: 6. 7. 2017

Červená pásová značka 0905 z Vyšných Ružbách na Veterný vrch bola obnovená značkármi KST SL. Približne 1km pred Veterným vrchom bola trasa (červená 0905 a žltá 8805) presmerovaná. Predtým viedli obe značky strmým úsekom kde bol polom a viacero prekážok. V súčasnosti vedie trasa po lesnej ceste okolo lesníckej chaty. Trasa sa vzdialenosťou trochu predĺžila, avšak časový prechod je rovnaký a trasa je pre bežných rekreačných turistov prístupnejšia a jednoduchšia.

Blog o Veternom vrchu na turistickej stránke www.hiking.sk

Blog o Veternom vrchu na turistickej stránke www.hiking.sk

Dátum: 18. 6. 2017

Návštevník Veterného vrchu sa podelil s čitateľmi populárnej turistickej stránky www.hiking.sk o dojmy z návštevy Veterného vrchu a okolia. Článok je doplnený o pekné fotky.

Osádzanie vlajky

Na Veternom vrchu osadená nová slovenská vlajka

Dátum: 5. 6. 2017

Slovenská vlajka ktorá bola osadená 25.6.2016 bola po zime úplne zničená, takže bola osadená nová vlajka

Sekcia turistika a cykloturistika zobrazená na obecnej tabuli pri zastávke

Sekcia turistika a cykloturistika zobrazená na obecnej tabuli pri zastávke

Dátum: 1. 5. 2017

Základne informácie ohľadom turistiky a cykloturistiky z tejto sekcii sú zobrazené aj na obecnej tabuli pri autobusovej zastávke v strede obce

Obnovená zelená pásova značka 5716 "Vyšné Ružbachy – Na Poľane"

Obnovená zelená pásova značka 5716 "Vyšné Ružbachy – Na Poľane"

Dátum: 1. 11. 2016

V jeseni 2016 obnovili značkári KST SL zelenú pásovú značku z Vyšných Ružbách na Poľanu.

Obnovená žltá pásova značka 8805 Veterný vrch – Na Poľane

Obnovená žltá pásova značka 8805 Veterný vrch – Na Poľane

Dátum: 1. 11. 2016

V jeseni 2016 obnovili značkári KST SL žltú pásovú značku z Veterného vrchu na Poľanu.

Obnovená zelená pásova značka 5713 Veterný vrch - Plontana

Obnovená zelená pásova značka 5713 Veterný vrch - Plontana

Dátum: 1. 11. 2016

V jeseni 2016 obnovili značkári KST SL zelenú pásovú značku z Veterného vrchu na Plontanu.

osadená platňa pre skrinku vrcholovej knihy

Osadenie platne s popisom na skrinku vrcholovej knihy

Dátum: 1. 10. 2016

Na skrinku pre vrcholovú knihu bola doplnená tabuľka s popisom, keďže si niektorí mysleli, že ide o odpadkový kôš...:)

Medvedia lavička a antikorový smerovník

Veterný vrch - osadenie medvedej lavičky a antikorového smerovníka

Dátum: 25. 6. 2016

Z Veterného vrchu je najkrajší kruhový výhľad v širokom okolí, avšak v obklopení známejších vrcholov Vysokých Tatier a Pienin je Veterný vrch menej známy aj obyvateľom žijúcim v blízkom okolí. Z toho dôvodu sa Ružbašania (Štefan Dlugoš, Martin Martinek, Maroš Fabis) rozhodli „čiastočne skultúrniť“ samotný vrchol, aby bol zaujímavejší pre nás všetkých.

Turista

logo

logo

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Rôzne odkazy

naturpack

Aquavelo

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:151
TÝŽDEŇ:2770
CELKOM:1021753

Sviatok a výročie

Meniny má Vít, Jolana

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

Pranostika na akt.deň

Keď vinohrady pred Vítom odkvitnú, úfame sa dobrého vína, bár nebola dobrá pominulá jeseň.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:29

Slnko zapadá:20:47

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

kamenarstvo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

banner

google play

app store

Ochrana osobných údajov

GDPR

OBEC VYŠNÉ RUŽBACHY