Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktualizácia: 8.9.2020

ISSF (Informačný Systém Slovenského Futbalu)

 

Spravovanie klubov a hráčov prebieha od roku 2011 v ISSF. V každom klube spravuje tento systém ISSF manažér.

 


Základné informácie k pozícii Klubový ISSF manažér

Popis funkcie Klubový ISSF manažér

Klubový ISSF manažér je osoba poverená štatutárnym orgánom klubu k administrácii klubu v Informačnom Systéme Slovenského Futbalu (ďalej len ISSF).

Klubový ISSF manažér bude môcť vytvoriť Tímových ISSF manažérov (v rámci klubu), ktorí budú mať v ISSF obmedzené právomoci v rámci Tímu (Družstva).

Klubový ISSF manažér má prístup k všetkým funkciám Tímového ISSF manažéra, je „nadriadeným“ z pohľadu prístupových práv v ISSF v rámci klubu.

Právomoci Klubového ISSF manažéra

 • Aktualizácia klubových údajov (adresy, kontakty)
 • Správa základných funkcionárov klubu (základná organizačná štruktúra)
 • Tvorba Tímov (družstiev) v rámci klubu
 • Správa Tímových ISSF manažérov
 • Prístup k elektronickej podateľni
 • Prvotná registrácia hráča
 • Správa transferov (prestupy, hosťovania, schvaľovanie za klub)
 • Správa podnetov na komisie
 • Prihlášky do súťaží
 • Iné formuláre …
 • Administrácia zápasov klubu (Zápis o stretnutí)
 • Správa notifikácií, interných správ v systéme ISSF
 • Správa ekonomického modulu
 • Manažment mesačných zberných faktúr za poplatky a pokuty
 • Plný prístup k prehľadom (karty, pokuty, tresty, štatistiky hráčov, rozhodnutia komisií a podobne)

Právomoci Tímového ISSF manažéra

 • Administrácia zápasov tímu (Zápis o stretnutí)
 • Správa tímových súpisiek (aj dopĺňanie hráčov na súpisku, funkcionárov)
 • Správa nominácií hráčov na zápas
 • Plný prístup k prehľadom za Tím (karty, pokuty, tresty, štatistiky hráčov, rozhodnutia komisií a podobne)
 • Prvé kroky Klubového ISSF manažéra

 


Základné pravidla ISSF

Registračný a prestupový poriadok

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/uplne-znenie-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-rapp/

 


Legislatíva OFZ SL (základne pravidla našej súťaže 2020/21)

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-stara-lubovna/spravy/rozpis-sutazi-202021/