Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

Začiatky hasičského spolku vo Vyšných Ružbachoch sa viažu ku koncu 19. storočia, kedy Vyšné a Nižné Ružbachy vytvorili pobočky dobrovoľného hasičského spolku v Podolinci, kam chodili na pravidelné hasičské cvičenia. Požiarna ochrana nemala štatút a trvala veľmi krátko. 

Ďalšia zmienka pochádza z roku 1919, keď hasičský spolok údajne mal 30 členov. V tomto období mal už zbor štvorkolesovú ručnú striekačku ťahanú koňmi a skladište pri kostole. Okrem hasičov boli v obci určený sedliaci, ktorý držali pohotovosť.

rucna striekacka

Novodobá história hasičského spolku – vtedy už dobrovoľného požiarnického zboru sa začína v 50. rokoch minulého storočia. Hasičské družstvo bolo postupne postupne vybavené motorovými striekačkami, cisternou a vozidlami. Aj dnes funguje naďalej na báze dobrovoľnosti. Najbližší profesionálny zbor je v Starej Ľubovni.

Dlhoročným predsedom zboru, ktorý mal i s dorastom okolo 80 členov, bol Alojz Marfiak. Družstvo pod jeho vedením dosiahlo najmä v 60. – 80. rokoch mnohé úspechy. Patria medzi ne umiestnenia v požiarnických súťažiach mužov i dodnes alebo svojpomocné postavenie požiarnej zbrojnice v roku 1988. Od roku 2012 je predsedom Jozef Holuj, ktorý je aj profesionálnym hasičom. Okrem pravidelných cvičení sa venuje zbor aj prevencií požiaru a treba povedať, že už niekoľko rokov v obci požiar zaznamenaný nebol. Hasiči vykonávajú pravidelné protipožiarne obhliadky domov a objektov v obci, pomáhajú pri čistení kanálov a ciest, organizujú prednášky, držia hliadky pri žatve, i v časoch kedy sa v miestnom potoku dvíha hladina. Súčasťou ich práce je aj pomoc pri živelných pohromách.