Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty podané v rokoch 2019-2020

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie od Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
  Názov projektu: Bezpečné Vyšné Ružbachy

        Výška požadovanej dotácie: 5000 € (5% spoluúčasť obce)
        Stav: Schválené

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z EÚ
  Názov projektu: Wifi 4EU

        Výška požadovanej dotácie: 15 000€
        Stav: Schválené

 

 1. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu
  Názov projektu: Obnova dediny 2020
  Výška požadovanej dotácie: 5000€

        Stav: Neschválené

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR
  Názov projektu: Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií

        Výška požadovanej dotácie: 15 000€
        Stav: V procese schválenia/neschválenia

 

 1. Žiadosť o dotáciu, Ministerstvo kultúry
  Názov projektu: Ružbašské trhy folklóru
  Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín

        Výška požadovanej dotácie: 3705 € + spoluúčasť
        Stav: proces schválenia/neschválenia

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

       Názov projektu: Územný plán obce Vyšné Ružbachy

       Výška požadovanej dotácie: 16934,4 + spoluúčasť (20%)
       Stav: Schválené

 

 1. Žiadosť o dotáciu od Úradu vlády SR
  Názov projektu: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
  Výška požadovanej dotácie: 20 000€
  Stav: V procese schválenia/neschválenia

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov
  Názov projektu: Výmena pamätnej tabule „Oslobodenia obce“ a výmena tabule na pomníku 3 padlým partizánom
  Výška požadovanej dotácie: 600€
  Stav:  Schválená dotácia vo výške 500 €

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie v Mikroprograme PSK
  Názov projektu: Rekonštrukcia Kina Mier
  Výška požadovanej dotácie: 10 000€
  Stav: Schválená dotácia vo výške 4 500€

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie vo výzve Predsedu PSK na rok 2020
  Názov projektu: Nádvorie grófa Zámoyského
  Výška požadovanej dotácie: 10 000€
  Stav: Schválená dotácia vo výške 2000 €

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu reg. rozvoja pre subjekty územnej spolupráce
  Názov projektu: Technické vybavenie sociálneho podniku Valinek, s.r.o.
  Výška požadovanej dotácie: 39 167,90€
  Stav: Neschválené
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na Eko projekt z výzvy VÚB nadácie                                                                                                  Názov projektu: Život medzi sochami                                                                                                                                          Výška požadovanej dotácie: 5180 €                                                                                                                                              Stav: V procese schválenia /neschválenia