Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Jánske posedenie JDS 2019

Stalo sa už tradíciou, že každoročne 24. júna na sviatok svätého Jána sa schádzajú vo Vyšných Ružbachoch seniori okresu Stará Ľubovňa - JDS. V priestoroch Doškolovacieho zariadenia strediska - Ružbašský dvor sa zišlo vyše 170 hostí z celého okresu Stará Ľubovňa a to konkrétne 15. základných organizácii JDS : Nižné Ružbachy,Kamienka, Stará Ľubovňa,Plaveč, Jakubany, Kolačkov, Plavnica, Šarišské Jastrabie, Malý Lipník, Hromoš, Jarabina, Vislanka, Ďurková, Hniezdne a Vyšné Ružbachy. Na úvod zazneli uvítacie prejavy pani predsedníčky ZO JDS Vyšné Ružbachy Moniky Dudzikovej,pána podpredsedu OO JDS Stará Ľubovňa Ing. Františka Horala, pána farára farnosti Nižné Ružbachy Mgr. Ľubomíra Hajdučíka a pána starostu obce Vyšné Ružbachy Mgr. Petra Martineka. Uvítací drink venovala všetkým pani Jozefína Guregová - GAS FAMÍLIA. Účastníkom stretnutia prišli kultúrne vystúpiť detičky - žiaci MŠ Vyšné Ružbachy a krúžok Mažoretiek. Po skončení programu hostiteľov z obce Vyšné Ružbachy prišiel na rad hudobný program, ktorý si pripravili jednotlivé družstva obci JDS. Každá základná organizácia predviedla svoje schopnosti, ktoré publikum vždy ocenilo dlhým potleskom. Tohoročné Jánske posedenie opäť zdvihlo vysoko laťku v každej oblasti organizovania a zabezpečeovania tohto nádherného podujatia. Dúfame, že si hostia z Ružbách odniesli čo najkrajšie dojmy a zážitky tohtoročného Jánskeho posedenia v Ružbašskom dvore - Doškolovacie stredisko. Na záver veľké poďakovanie patrí JDS ZO Vyšné Ružbachy, členom a členkám, ktorí v nasadení služby pre bezproblémový chod podujatia obetovali svoj čas a naplno sa venovali tejto zmysluplnej aktivite. A tiež všetkým, ktorí zavítali do goralskej a kúpeľnej obce Vyšné Ružbachy. ĎAKUJEME!!! Zdroj: Radoslav Babjarčík, Zamoyski inštitút