Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zľava na poplatok za komunálny odpad

Typ: ostatné
odpadOznam

Vážení občania,

do 31.1.2021 máte možnosť uplatniť úľavu na poplatok za komunálny odpad. Kto si o úľavu požiada po uvedenom termíne, jeho žiadosť bude zamietnutá ! Na splnenie je potrebné podať písomnú žiadosť a k žiadosti je potrebné priložiť požadujúce doklady. Žiadosť je možné podať elektronicky na obecvr@slnet.sk                                                                                                                                             

Obec poskytuje úľavy resp. zníži alebo odpustí poplatok:

- poplatníkom, ktorí sú držiteľom preukazov ZŤP so sprievodcom vo výške 50% z ročného poplatku

- poplatníkom, ktorí sa preukážu, že viac ako 90 dní sa nezdržiaval na území obce  vo výške 30 % z ročného poplatku /obdrží 3 vývozné štítky/

Akceptovateľné podklady k poskytnutiu úľav, zníženiu a odpusteniu:

Originál potvrdenia príslušného orgánu o pobytu vydaného podľa predpisov príslušnej krajiny spolu s prekladom tohto potvrdenia / nemusí byť overené/, Potvrdenie zahraničného zamestnávateľa, Pracovné povolenie, Potvrdenie slovenského zamestnávateľa o vyslaní zamestnanca na vykonanie práce v zahraničí s uvedením obdobia resp. počtu dní, potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, potvrdenie  o umiestení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní.

Tlačivo - úľava na poplatku za komunálny odpad


Príloha

Vytvorené: 4. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2021 11:56
Autor: Správce Webu