Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ - Oznámenie

Typ: ostatné
logo
V súlade s § 20, ods. 2 až 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10, ods. 1 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole sa v základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2020/2021.
Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňa 8. apríla 2020 o 11.00 hod. v budove základnej školy.
Zápisu do 1.ročníka sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré sa narodili v čase od 01.09.2013 do 31.08.2014 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku povolený odklad povinnej školskej dochádzky. Zápisu sa musia zúčastniť aj tie deti, u ktorých bude zákonný zástupca dieťaťa (rodič) žiadať odklad povinnej školskej dochádzky. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
Podľa § 20, ods. 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, telefonický kontakt
K zápisu je potrebné si priniesť dôsledne vyplnenú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do základnej školy, rodný list dieťaťa. Prihlášku je možné podať aj elektronicky prostredníctvom webovej stránky: www.zsvysneruzbachysl.edupage.org (v časti elektronická prihláška).
V časti informácie pre rodičov nájdete aj ďalšie dokumenty, ktoré je možné si stiahnuť a vyplniť aj manuálne.
Bližšie informácie k zápisu Vám poskytne Mgr.Valéria Pulščáková, riaditeľka školy na tel.čísle 052/42 82 031.Vytvorené: 3. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2020 14:36
Autor: Správce Webu