Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku

Typ: ostatné
výzva!!!!!!!

Obec Vyšné Ružbachy ako príslušný orgán podľa zákona č. 369/1990 Z. z. § 1 a § 4 ods. 3 písm c) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom obce, v súlade s § 3 ods. 5 a § 80 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

VÝZVU NA ZAPLATENIE DAŇOVÉHO NEDOPLATKU

k 30.11.2019, pre občanov obce Vyšné Ružbachy, ktorí si nesplnili povinnosť daňového subjektu voči správcovi dane. Zároveň určuje lehotu na zaplatenie daňového nedoplatku 15 dní odo dňa zverejnenia a vyvesenia tejto výzvy na úradnej tabuli obce Vyšné Ružbachy, na stránke obce, v miestnom rozhlase. Nedoplatok môžete uhradiť na účet obce Vyšné Ružbachy, vedený vo VÚB a. s., alebo priamo do pokladne Obecného úradu vo Vyšných Ružbachoch. 
V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené, zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane prostredníctvom exekútora.
Proti výzve možno podať námietku do 15 dní od jej zverejnenia ( vyvesenia ) na OcÚ vo Vyšných Ružbachoch.


S pozdravom

                                                    Mgr. Peter Martinek, v.z.
                                                           starosta obce 
 


Vytvorené: 26. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2019 14:58
Autor: Správce Webu