Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ-277/2021-VR

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing. Zlatica Šipošová a Ing. Roman Šipoš

Vyvesené: 1. 12. 2021

Dátum zvesenia: 17. 12. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť