Navigácia

Obsah

aktualizácia 14.5.2021

TURISTICKÉ ZNAČENIE

 V obci sa môžete stretnúť s niekoľkými typmi turistického značenia:

Detailné informácie o turistickom značení nájdete v norme STN_01_8025

 

Pásové značky

Značka: štvorec obsahujúci tri vodorovné pásy, dva sú biele a stredný je vymaľovaný vodiacou farbou.

V okolí Vyšných Ružbách prechádzajú tieto pásové značky:

Červeno značené trasy

Modro značené trasy

Zeleno značené trasy

Žlto značené trasy

           na tejto trase môže pozorný turista nájsť viac ako 50-ročnú smerovku

Smerovka z roku 1965 umiestnená na strome (foto z 2017)

 

Miestne značky

Miestne značky sú málokedy uvádzané v turistických mapách.

Miestna značka: štvorec rozdelený uhlopriečne na dva trojuholníky.

Miestna značka

V okolí Vyšných Ružbách prechádzajú tieto miestne značky:

Červená miestna značka

Zelená miestna značka

Žltá miestna značka

 

Ukážky značenia v teréne

Značenie v obci je umiestnené na elektrických stĺpoch, múroch atď - používajú sa maľované značky, prípadne nálepky. V lese je väčšinou maľované značenie na stromoch. Na dlhých lúkach a vstupoch do lesa sa používajú značkárske kolíky.

maľovaná pásová značka na strome

znacka

pásova značka na značkárskom kolíku

kolik

Značkári

O turistické značenie v okolí obce sa starajú značkári KST SL (klub slovenských turistov Stará Ľubovňa - http://www.kstsl.sk/).

V okrese Stará Ľubovňa je 222,2 km vyznačených turistických chodníčkov, ktoré turistov vedú do Pienin, Spišskej Magury, Čergovského pohoria, Ľubovnianskej vrchoviny a Levočských vrchov.

Značkovanie sa obnovuje orientačne každé 3 roky alebo podľa potreby. Značky sú často zničené výrubom, lesnými kalamitami, poveternostnými podmienkami atď...

Možno sa to nezdá, ale práca značkárov je náročná a dodržiavať všetky predpisy podľa noriem si vyžaduje veľké úsilie.  Učebné texty pre značkárov nájdete tu Učebné texty pre značkárov

Značkárom patrí vďaka za to, že sa starajú aj o značenie v našej obci.

 

November 2020

Turistický značkár Martin Šalata, ktorý sa stará o značenie v okolí Vyšných Ružbách spolupracoval na článku o turistickom znační v Ľubovnianskych novinách a v Ľubovnianskej televízii. Viac info tu:

http://www.lms.sk/post/video-martin-šalata-turistické-trasy-môžu-značiť-len-vyškolen%C3%AD-certifikovan%C3%AD-značkári