Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Žltá trasa: Smerovník Košiare - napojenie na rekreačný chodník

TURISTIKA: Nové značenie k Rekreačnému chodníku Sovia Poľana z Ružbách

Lesy mesta Podolínec v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy a dobrovoľníkmi zabezpečili značenie k Rekreačnému chodníku Sovia Poľana. Viac info o Rekreačnom chodníku a ako sa tam dostať z Ružbách nájdete tu: celý text

ostatné | 17. 9. 2021 | Autor: Maroš Fabis
Žltá šípka

TURISTIKA: Zatreté neaktuálne a nefunkčné turistické značenie

V obci a v okolí sa nachádzalo neaktuálne cyklistické a turistické značenie. Neaktuálne značky boli zatreté, aby návštevníkov nemýlili... Viac info tu: celý text

ostatné | 2. 7. 2021 | Autor: Maroš Fabis
Pohľad na prístrešok

TURISTIKA: Nový prístrešok na križovatke k partizánom

Obec zabezpečila nový prístrešok na križovatke ku Partizánom. Slúži na oddych turistom prípadne čiastočná ochrana pred dažďom. celý text

ostatné | 2. 7. 2021 | Autor: Maroš Fabis
#

TURISTIKA: Aktualizované turistické informačné tabule

V obci boli aktualizované turistické informačné tabule (mapy + tipy na výlet s fotkami). Tabula pri "hornej" a "dolnej" BUS zástavke a nova tabuľa na cyklotrase v časti "Horbek - u Hanyho". celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Maroš Fabis
Vnútro štôlne

Baníctvo vo východnej časti Spišskej Magury - okolie Vyšných Ružbách

Stopy verejnosti pomerne málo známej starej baníckej činnosti na Spišskej Magure sa zachovali v jej juhovýchodnej časti, v katastri mesta Podolínec a obce Vyšné Ružbachy. Vie o nej skôr len úzky okruh miestnych obyvateľov... Viac info tu: celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Maroš Fabis
Mapa na cyklosmerovníku v obci pri autobusovej zastávke

TURISTIKA: Nové mapy na smerovníkoch + značkárske kolíky v teréne

Na vybraných smerovníkoch v obci a okolí boli umiestnené cykloturistické mapy s odporúčanými zaujímavosťami pre lepšiu prehľadnosť návštevníkov. Pre lepšiu orietnáciu v teréne (hlavne na lúkach) boli na vybraných miestach osadené značkárske kolíky. celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor: Maroš Fabis
PO

TURISTIKA: Obnova značenia hrebeňovej trasy Veterný vrch - Na Poľane

Značenie na hrebeňovej trase Veterný vrch - Na Poľane bolo v máji 2021 obnovené. Fotky z obnovy značenia tu: celý text

ostatné | 24. 5. 2021 | Autor: Maroš Fabis
Hotová tabuľa

TURISTIKA: Nová informačná tabuľa a obnova značenia k partizánom

Dobrovoľníci v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy a zamestnancami sociálneho podniku Valínek zabezpečili novú informačnú tabuľu k pamätníku partizánov a obnovu značenia. Trvanie trasy z Vyšných Ružbách cca 60minút. Viac informácii a fotky tu: celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Maroš Fabis
Nová vrcholová kniha

Nová vrcholová kniha na Veternom vrchu - 4 vydanie

Na Veternom vrchu je od 10.1.2021 nová vrcholová kniha - už 4 vydanie. Počet návštevníkov sa v minulom roku zvýšil, kedže 3 vydanie knihy bolo zapísane za necelý rok (predchadzájuce vydania vydržali 2 roky). Obsah vrcholovej knihy tu: celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Maroš Fabis
120 mapa

Sumár o turistike za rok 2020 v článku časopisu Žrodelko

V obecnom časopise Žrodelko bola uverejnená sumarizácia turistických aktivít v okolí Vyšných Ružbách za rok 2020. Viac info tu... celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Maroš Fabis

Informácie o turistickom značení v Ľubovnianskej televízii a v novinách

Turistický značkár Martin Šalata, ktorý sa stará o značenie v okolí Vyšných Ružbach spolupracoval na článku o turistickom znační v Ľubovnianských novinách a v Ľubovnianskej televízii. Viac info tu: celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Maroš Fabis
Plán trasy

TURISTIKA: Nový rekreačný chodník Sovia poľana (LMP Podolínec)

Lesy mesta Podolínec (LMP) pracujú na rekreačnom chodníku Sovia Poľana. Projekt ešte nie je oficiálne otvorený, avšak už teraz je jednosmerne značený a prípustný návštevníkom. Ide o veľmi peknú lesnú prechádzku v blízkosti chotára Vyšných Ružbách. Viac informácii tu: celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Maroš Fabis
TURISTIKA: Info o novej turistickej trase na Stráňanské jazero v televízii 1

TURISTIKA: Info o novej turistickej trase k Stráňanskému jazeru v televízii

V správach RTVS z regiónov uviedli reportáž o novej turistickej trase z obce Stráňany na Veterný vrch cez Stráňanské jazero. Video z archívu RTVS a informácie o Stráňanskom jazere, ktoré je v blízkosti Ružbašského chotára nájdete tu: celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Maroš Fabis
Veterný vrch - nový smerovník

TURISTIKA: Nový smerovník a nová vlajka na Veternom vrchu

Sekcia značenia KST SL zabezpečila osadenie smerovníka priamo na vrchole Veterného vrchu. Na vrchole bola taktiež osadená nová slovenská vlajka. Viac informácii a fotogaléria tu: celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Maroš Fabis
Stráňanské jazero - leto 2020

TURISTIKA: Finálne dokončená turistická trasa k Stráňanskému jazeru

V októbri 2020 zabezpečila sekcia značenia KST SL osadenie nových smerovníkov a smeroviek na trase Veterný vrch - Stráňanske jazero - obec Stráňany. Nová zelená turistická trasa je finálne dokončená. Viac informácii + fotogaléria a mapa tu: celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Maroš Fabis
Stráňanské jazero - august 2020

TURISTIKA: Nové turistické značenie k Stráňanskému jazeru

Sekcia značenia KST SL zabezpečila nove značenie zelenej turistickej trasy z Veterného vrchu cez Stráňanske jazero až do obce Stráňany. Viac informácii o tejto novej trase nájdete tu: celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor: Maroš Fabis
Nový smerovník pri kúpalisku Izabela

Nový hlavný smerovník pri kúpalisku Izabela

KST SL osadilo pri kúpalisku Izabela nový smerovník. Starý drevený smerovník bol odstráneny... celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Maroš Fabis
Popis zmeny

TURISTIKA: Zmena na žltej trase "Na Poľane" - "Veterný vrch"

V úseku "Pod Grúňom" a "Veterný vrch" viedla paralelne žltá 8805 a červená turistická značka 0905. Na základe aktualizovaných noriem KST bola žltá trasa v úseku "Pod Grúňom" a "Veterný vrch" zrušená.(červená značka v tomto úseku zostala). Žltá značka vedie naďalej úsekom "pod Grúňom" - "Na Poľane". Viac info o turistike v okolí obce tu: celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor: Maroš Fabis
TURISTIKA: Veterný vrch - nová vlajka, nová vrcholová kniha 1

TURISTIKA: Veterný vrch - nová vlajka, nová vrcholová kniha

Vrchol Veterného vrchu bol obnovený. "Vrcholový medveď" pozýva na najkrajší výhľad v okolí turistov a cykloturistov. Viac info o vykonanej obnove/ fotky / ako sa dostať na Veterný vrch nájdete tu... celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Maroš Fabis
Nová vlajka

TURISTIKA: Nová slovenská vlajka na Veternom vrchu

Na Veternom vrchu bola osadená nová slovenská vlajka. KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy osadilo v septembri pod Veterným vrchom nový smerovník pre smerovky cesty minerálnych prameňov. Turisti sú pozvaní na jesennú turistiku, ktorá poskytuje krásne výhľady:) Viac info o Veternom vrchu a turistike v okolí Vyšných Ružbách tu: celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Maroš Fabis
Mapa - nová lavička, nový smerovník

TURISTIKA: Nový smerovník, nová lavička cez potok

Oddelenie značenia KST SL v spolupráci s obcou zabezpečilo osadenie nového smerovníka pri kúpalisku a lavičku cez potok. Viac informácii, fotky, mapu o týchto aktivitách nájdete tu: celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Maroš Fabis
úsek presmerovanej zelenej pásovej značky

TURISTIKA: Zelená pásova značka pod Veterným vrchom presmerovaná

Zelená pásová značka 5713 "pod zbojníckym stolom" - "Veterný vrch" bola presmerovaná oddelením značenia KST SL. Viac info o dôvode presmerovania, fotky a mapa tu: celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Maroš Fabis
Vrchol Veterného vrchu - nová vlajka

TURISTIKA: Veterný vrch - nová slovenská vlajka / mapy

Pri príležitosti "3 výročia narodenín medveďa" bola opätovne osadená na vrchole Veterného vrchu nová slovenská vlajka a v schránke pre knihu návštev boli doplnené turistické a cykloturistické mapy. Viac info tu: celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Maroš Fabis
Obecná tabuľa pri autobusovej zastávke

TURISTIKA/CYKLOTURISTIKA: aktualizovaná obecná tabuľa

Obecná tabuľa sekcia Turista - turistika/cykloturistika bola aktualizovaná. celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Maroš Fabis

CYKLOTURISTIKA: trasa aquavelo prechádza aj obcou Vyšné Ružbachy

Cyklotrasy Aquavelo spájajú kúpeľné miesta a ďalšie atrakcie v celkovej dĺžke vyše 230 km. Viac informácii o aquavelo tu (mapy sú aktuálne dostupné aj na obecnom úrade): POZOR: pred štartom si naštudujte v mapách POVRCH TRASY - veľa úsekov je vhodných len pre horské bicykle celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Maroš Fabis
Smerovník Pánske lúky - nová smerovka jaskyňa v Čube

TURISTIKA: Nové smerovky označujúce smer k Jaskyni v Čube

Pre lepšiu orientáciu zabezpečilo KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy osadenie smeroviek označujúcich smer k jaskyni v Čube. Smerovky boli osadené na turistických smerovníkoch Vyšné Ružbachy - kúpele, Pánske lúky, Podolínec - vlak... celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Maroš Fabis
Nová slovenská vlajka na vrchole Veterného vrchu

TURISTIKA: Úprava okolia Veterného vrchu

KST SL v spolupráci s dobrovoľníkmi upravila okolie Veterného vrchu. Osadenie 4 nových značkárskych kolíkov a ukotvenie novej slovenskej vlajky na vrchole Veterného vrchu. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Maroš Fabis
smerovník Plontana - nová cyklosmerovka k Veternému vrchu

CYKLISTIKA: Novo značená cyklotrasa z Plontany na Veterný vrch

KST SL v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy zabezpečili označenie cyklotrasy z Plontany na Veterný vrch. Cyklotrasa je označená žltým C. Dĺžka trasy 1km úsek.(nevhodná pre cestný bicykel) celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Maroš Fabis
Smerovník pri obecnom úrade

CYKLISTIKA: Aquavelo - nová cyklotrasa spájajúca kúpeľné mesta pohraničia

Nová cyklotrasa spájajuca kúpeľne mestá slovensko-poľského pohraničia prechádza aj obcou Vyšné Ružbachy. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Maroš Fabis
Posedenie pri partizánoch

TURISTIKA: osadené lavičky na vyhliadkových miestach

Obec Vyšné Ružbachy osadila na turistických trasách prechádzajúcich chotárom obce 9ks nových lavičiek, ktoré sú umiestnené väčšinou na vyhliadkových miestach (viď mapa). Pri "partizánoch" bol osadený stôl s lavičkami. Turisti určite ocenia tieto oddychové posedenia pri prechádzkach lesom. celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor: Maroš Fabis
prvá prechádzajúci
z 2
posledná