Navigácia

Obsah

Doprava

 

Klimatické a minerálne kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v severovýchodnej časti Spiša na južnom úpätí Spišskej Magury, v klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Od Vysokých Tatier na serverovýchod pokračuje karpatský horský oblúk pohorím Spišská Magura. Na juhovýchodnom okraji, kde sa Spišská Magura zvažuje do údolia rieky Poprad. Oblasť polohy kúpeľov Vyšné Ružbachy obklopujú ihličnaté lesy, ktoré prerastajú do kúpeľných parkov a dávajú im tak osobitný horský ráz. Obec leží 9 km po ceste od Podolínca a 15 km po ceste od Starej Ľubovne. Zemepisná šírka 49' 18'' , zemepisná dĺžka 38' 14'', nadmorská výška 635 m.

 mapa

Najbližšia železničná stanica je v Nižných Ružbachoch (4km). 
Najbližšie letisko sa nachádza v Poprade  – Tatry (50 km).

Do obce je možné dostať priamo autobusovou linkou alebo vlakom s prestupom v Nižných Ružbachoch. Vlakom rýchlikom sa dopravíte do stanice Poprad-Tatry, odtiaľ sa môžete dostať do kúpeľov Vyšné Ružbachy buď osobným vlakom, alebo autobusom. Autobusom sa môžete dostať do Kúpeľov Vyšné Ružbachy buď priamo, alebo keď to spojenie z Vášho východzieho miesta neumožňuje, tak zvoľte prestupovú stanicu Starú Ľubovňu, prípadne Kežmarok alebo Poprad. Individuálna doprava (autom) V smere od Popradu cez Kežmarok, v Spišskej Belej doprava v Smere na Starú Ľubovňu, Podolinec, a v obci Nižné Ružbachy doľava do obce Vyšné Ružbachy. V smere od Prešova cez Sabinov, Lipany, Starú Ľubovňu. Dostanete sa do obce Nižné Ružbachy kde odbočíte doprava do Vyšných Ružbách.