Navigácia

Obsah

2019

Zápisnica z V. zasadnutia OZ dňa 06.06.2019 Stiahnuté: 252x | 12.06.2019

Uznesenia z V. zasadnutia OZ dňa 06.06.2019 Stiahnuté: 188x | 12.06.2019

Uznesenia zo VI. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 110x | 18.12.2019

Uznesenia zo VII. zasadnutia OZ dňa 16.08.2019 Stiahnuté: 125x | 18.12.2019

Zápisnica z VIII. zasadnutia OZ dňa 30.09.2019 Stiahnuté: 161x | 20.11.2019

Uznesenia z VIII. zasadnutia OZ dňa 30.09.2019 Stiahnuté: 115x | 20.11.2019

Zápisnica z IX. zasadnutia OZ dňa 15.11.2019 Stiahnuté: 290x | 20.11.2019

Uznesenia z IX. zasadnutia OZ dňa 15.11.2019 Stiahnuté: 117x | 18.12.2019

Zápisnica z X. zasadnutia OZ dňa 21.11.2019 Stiahnuté: 115x | 18.12.2019

Uznesenia z X. zasadnutia OZ dňa 21.11.2019 Stiahnuté: 82x | 18.12.2019

Zápisnica z XI. zasadnutia OZ dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 113x | 18.12.2019

Uznesenia z XI. zasadnutia OZ dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 112x | 25.02.2020

2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 199x | 29.01.2019

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 223x | 29.01.2019

Zápisnica z I. zasadnutia OZ dňa 19.12.2018 Stiahnuté: 204x | 29.01.2019

Uznesenia z I. zasadnutia OZ dňa 19.12.2018 Stiahnuté: 183x | 29.01.2019

Zápisnica a uznesenia z XXIX. zasadnutia OZ 16.02.2018 Stiahnuté: 425x | 23.02.2018

Zápisnica a uznesenia z XXX. zasadnutia OZ 11.05.2018 Stiahnuté: 322x | 21.05.2018

Zápisnica a uznesenia z XXXI. zasadnutia OZ 22.05.2018 Stiahnuté: 299x | 18.06.2018

Zápisnica a uznesenia z XXXII. zasadnutia OZ 22.06.2018 Stiahnuté: 279x | 13.08.2018

Stránka