Navigácia

Obsah

2021

Zápisnica z XX. zasadnutia OZ dňa 25.02.2021 Stiahnuté: 64x | 29.03.2021

Uznesenia z XX. zasadnutia OZ dňa 25.02.2021 Stiahnuté: 45x | 29.03.2021

Zápisnica z XXI. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 55x | 29.03.2021

Uznesenia z XXI. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 55x | 29.03.2021

Zápisnica z XXII. zasadnutia OZ dňa 22.04.2021 Stiahnuté: 35x | 26.05.2021

Uznesenia z XXII. zasadnutia OZ dňa 22.04.2021 Stiahnuté: 55x | 28.05.2021

Zápisnica z XXIII. zasadnutia OZ dňa 27.05.2021 Stiahnuté: 59x | 08.06.2021

Uznesenia z XXIII. zasadnutia OZ dňa 27.05.2021 Stiahnuté: 75x | 24.06.2021

Zápisnica z XXIV. zasadnutia OZ dňa 29.06.2021 Stiahnuté: 16x | 11.10.2021

Uznesenia z XXIV. zasadnutia OZ dňa 29.06.2021 Stiahnuté: 11x | 11.10.2021

Zápisnica z XXV. zasadnutia OZ dňa 16.09.2021 Stiahnuté: 25x | 11.10.2021

Uznesenia z XXV. zasadnutia OZ dňa 16.09.2021 Stiahnuté: 19x | 11.10.2021

2020

Zápisnica z XII. zasadnutia OZ dňa 30.01.2020 Stiahnuté: 170x | 07.02.2020

Uznesenia z XII. zasadnutia OZ dňa 30.01.2020 Stiahnuté: 125x | 07.02.2020

Uznesenie z XIII. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 18.02.2020 Stiahnuté: 115x | 20.02.2020

Zápisnica z XIII. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 18.02.2020 Stiahnuté: 110x | 20.02.2020

Zápisnica zo XIV. zasadnutia OZ dňa 05.03.2020 Stiahnuté: 140x | 13.03.2020

Uznesenia zo XIV. zasadnutia OZ dňa 05.03.2020 Stiahnuté: 142x | 13.03.2020

Zápisnica z XV. zasadnutia OZ dňa 28.05.2020 Stiahnuté: 133x | 09.06.2020

Uznesenia z XV. zasadnutia OZ dňa 28.05.2020 Stiahnuté: 141x | 09.06.2020

Stránka