Navigácia

Obsah

Združenie bývalých urbarialistov

Obchodné meno:                         Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo

Sídlo:                                            065 02 Vyšné Ružbachy

Zástupca Združenia:                    Leščinský Štefan – predseda

                                                     Ing. Kilár Slavomír - podpredseda

Bankové spojenie: číslo účtu:      VUB Podolínec

                                                     SK82 0200 0000 0000 1093 2602

IČO:                                              319 469 41

IČ DPH:                                        SK2020525496

 

Oznámenie majiteľom súkromných pozemkov - 24.11.2020

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie 16.06.2019

tu ku stiahnutiu

Splnomocnenie na zastupovanie 

Splnomocnenie - tlačivo

 

 

Potvrdenie o zápise zmeny údajov do registra pozemkových spoločenstviev

Prenájom Orlovňa

STANOVY

z á p i s n i c a VZ 2015

Zápisnica z val. zhromaždenia 1.10.2017

ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE

Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov, v súlade s ustanovením Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

tu ku stiahnutiu

Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

tu ku stiahnutiu

Žiadosť, aby odborný výkon lesnej činnosti vykonávalo Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo, 065 02 Vyšné Ružbachy č. 226

tu ku stiahnutiu

Aktuálny cenník piliarskej guľatiny, vlákniny, palivového dreva platný od 1.5.2019

tu ku stiahnutiu