Navigácia

Obsah

Slovenská jednota dôchodcov

 

Organizácia Jednota dôchodcov vo Vyšných Ružbachoch vznikla 02.08.2011. Na prvej ustanovujúcej schôdzi zvolili členovia počtom 43 hlasov za 

predsedníčku: Moniku Dudzíkovú

tajomníka: Annu Hrabčákovú

hospodára: Máriu Cimbalovú

členovia: Jozef Dudzík, Anna Martinková, Anna Sčensná, Alojz Marfiak

 

Za členov revíznej komisie boli jednohlasne zvolený: 

predseda: Magda Gončárová

člen: Beáta Sčensná

člen: Anna Sčensná

Hneď po prvej schôdzi a po peknej myšlienke sa pustili do práce. Ešte toho roku sa zúčastnili športových hier v Jakubanoch. Ďalej bola úcta k starším. Poopravovali kríže a kaplnky v chotári, Boli na Vianočné nákupy v Targu. Mali Mikulášsky večierok, posedenie pri jedličke a Novoročné posedenie, boli to krásne podujatia kde sa členovia lepšie spoznali a zblížili.

Vo februári mali výročnú  členskú schôdzu kde si zhrnuli práce za 5 mesiacov a vytyčili si plán práce na rok 2012. Plán práce predniesla predsedníčka Monika Dudzíková a to nasledovne:

1. Vybudovanie krížovej cesty v areáli Vyšné Ružbachy

2. Starostlivosť o všetky kaplnky v areáli

3. Spolupráca s kúpeľmi Vyšné Ružbachy

4. Vzdanie vďaky padlým hrdinom na Dukle

5. História Levoče - zájazd

6. História Šaštín - zájazd

7. Oslobodenie našej obce - akcia kladenie vencov

8. Červený kláštor, Pieniny - spojené s guľášom a zábavou

9. Poľsko - nákup 2x

10. Prešov  - divadlo

11. Anenská  tanečná zábava

12. Jánske posedenie pri piesni a poézii

Najkrajšia akcia aká kedy bola je Jánske posedenie pri piesni a poézii. V okrese Stará Ľubovňa je 11 obci kde je organizácia Jednoty dôchodcov. Z každej obci bolo pozvaných 5 členov, ktorý si museli doniesť pieseň a báseň. Bolo to nádherné. A teraz sa z toho stala tradícia, každý rok sa bude konať Jánske Ružbašské posedenie pri básni a piesni. Prvá časť sa konala v Kinosále a druhá časť v prírode, kde sa podával guľáš, občerstvenie a koláče od výmyslu sveta.

Plán práce, ktorý si členovia dali bol splnený až nad plán, okrem toho čo si predsavzali ešte vyrezali tuje na kostolnom dvore, dvor vydlaždičkovali, na cin toríne namaľovali bránky a vyčistili pomník a vyrezali okolo tuje.

Nebola splnená iba úloha č.3. spolupráca s kúpeľmi, pretože nemali o nás záujem.