Navigácia

Obsah

Základná škola s materskou školou

 

Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

065 02 Vyšné Ružbachy č. 330

 

škola s právnou subjektivitou

 

www.zsvysneruzbachysl.edupage.org

 

Vyučovací jazyk - slovenský

 

Riaditeľka školy:  Mgr. Valéria Pulščáková

KONTAKT:

Tel: 052/4282031
E-mail: zsvysneruzbachy@slnet.sk

 

Materská škola (MŠ pri základnej škole)

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Vyšné Ružbachy

065 02 Vyšné Ružbachy č. 229

Tel: 052/43 98 101

 

Zriaďovateľ: Obec Vyšné Ružbachy, 065 02 Vyšné Ružbachy č. 243

(od 1. 7. 2002)

Tel: 052/43 98 110

E-mail: obec@obecvysneruzbachy.sk

 

Školský obvod školy: Hniezdne