Navigácia

Obsah

Aktualizácia: 30.6.2021

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

 

Najvyšší orgán - Členská schôdza

 

Riadiaci orgán - Výkonný výbor:

Prezident:           Peter Martinek

Predseda FK:       Michal Zima

ISSF manažér:     Ondrej Čopjak

Pokladník:         

Správca areálu:   obec Vyšné Ružbachy

Tréner "A":           Michal Zima

Kapitán "A":          Juraj Hanečák

Tréner mládež:     Michal Zima

Nezávislý kontrolný orgán - Revízna komisia:

Predseda:             Juraj Hanečák

Člen:                    Peter Šutor

Člen:                    Dávid Sonoga