Navigácia

Obsah

VALÍNEK, s. r. o.

logoObec Vyšné Ružbachy je 100% ným vlastníkom obecného podniku VALÍNEK, s. r. o. .

Obecný podnik poskytuje rôznorodé služby pre obec Vyšné Ružbachy, občanov obce a rôzne právnické a fyzické osoby.

Spoločnosti VALÍNEK s. r. o.  bol Ministerstvom práce,  sociálnych  vecí a rodiny priznaný štatút sociálneho podniku, číslo Osvedčenia 241/2020_RSP.

Základné informácie o spoločnosti:

Názov spoločnosti: VALÍNEK, s.r.o.

IČO: 53 14 83 12

DIČ: 21 21 32 26 65

Adresa: Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy 

Zápis OR: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40922/P

Číslo účtu IBAN: SK49 0900 0000 0051 7452 2418

BIC SWIFT: GIBASKBX

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Štatutárny zástupca, konateľ: Mgr. Peter Martinek

Kontakt na konateľa: 0915 904 773

Web stránka spoločnosti: http://www.valinek.webnode.sk

Email: valineksro@gmail.com

 

Identifikačné údaje VALÍNEK, s. r. o.

Logo spoločnosti VALÍNEK s. r. o.

Výpis z Obchodného registra SR - VALÍNEK s. r. o.

 

informačný plagát