Navigácia

Obsah

Projekty podané v rokoch 2019-2021

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie od Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
  Názov projektu: Bezpečné Vyšné Ružbachy

        Výška požadovanej dotácie: 5000 € (5% spoluúčasť obce)
        Stav: Schválené

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z EÚ
  Názov projektu: Wifi 4EU

        Výška požadovanej dotácie: 15 000€
        Stav: Schválené

 

 1. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu
  Názov projektu: Obnova dediny 2020
  Výška požadovanej dotácie: 5000€

        Stav: Neschválené

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR
  Názov projektu: Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií

        Výška požadovanej dotácie: 15 000€
        Stav: V procese schválenia/neschválenia

 

 1. Žiadosť o dotáciu, Ministerstvo kultúry
  Názov projektu: Ružbašské trhy folklóru
  Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín

        Výška požadovanej dotácie: 3705 € + spoluúčasť
        Stav: výzva zrušená z dôvodu pandémie covid-19

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

       Názov projektu: Územný plán obce Vyšné Ružbachy

       Výška požadovanej dotácie: 16934,4 + spoluúčasť (20%)
       Stav: Schválené

 

 1. Žiadosť o dotáciu od Úradu vlády SR
  Názov projektu: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
  Výška požadovanej dotácie: 20 000€
  Stav: V procese schválenia/neschválenia

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov
  Názov projektu: Výmena pamätnej tabule „Oslobodenia obce“ a výmena tabule na pomníku 3 padlým partizánom
  Výška požadovanej dotácie: 600€
  Stav:  Schválená dotácia vo výške 500 €

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie v Mikroprograme PSK
  Názov projektu: Rekonštrukcia Kina Mier
  Výška požadovanej dotácie: 10 000€
  Stav: Schválená dotácia vo výške 4 500€

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie vo výzve Predsedu PSK na rok 2020
  Názov projektu: Nádvorie grófa Zámoyského
  Výška požadovanej dotácie: 10 000€
  Stav: Schválená dotácia vo výške 2000 €

 

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu reg. rozvoja pre subjekty územnej spolupráce
  Názov projektu: Technické vybavenie sociálneho podniku Valinek, s.r.o.
  Výška požadovanej dotácie: 39 167,90€
  Stav: Neschválené
   
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na Eko projekt z výzvy VÚB nadácie
  Názov projektu: Život medzi sochami
  Výška požadovanej dotácie: 5180 €
  Stav: neschválené

 

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prstupných elektrických nabíjacíh staníc
      Názov projektu: Nabíjacia stanica pre elektromobily Obec Vyšné Ružbachy
      Výška požadovanej dotácie: 4909,59€
      Stav: v procese schvaľovania

 

14. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2021 z Enviromentálneho fondu
      Názov projektu: Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Vyšné Ružbachy
      Výška požadovanej dotácie: 23 185,00 €  
      Stav: Neschválené

 

15. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry v programe Obnovme si svoj dom
      Názov projektu: Reštaurovanie sôch v areáli Medzinárodného sochárskeho sympózia
      Výška požadovanej dotácie: 40 157€
      Stav: Neschválené

16. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva životného prostredia z Environmentálneho fondu v programe Program obnovy dediny

      Názov projektu: Alej stromov a kvetov na Novej ulici

      Výska požadovanej dotácie: 4 750 €

      Stav: Schválené