Navigácia

Obsah

Informácia o realizovanom projekte: „ Bezpečné Vyšné Ružbachy“

Projekt prevencie kriminality bol realizovaný v mesiaci jún 2020 na základe výzvy Rady vlády SR na rok 2019, kde sme sa uchádzali o dotáciu na financovanie projektu „Bezpečné Vyšné Ružbachy“.

Projekt bol podporený finančnou čiastkou 5 000,- EUR a celková hodnota bola 6 102,- EUR.

Kamerový systém pozostáva zo 4 kamier s príslušenstvom na monitorovanie priestorov Hlavnej križovatky a križovatky pri Obecnom úrade.

 

MVSR_znak 

 

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.