Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Združenie bývalých urbarialistov

Obchodné meno:                         Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo

Sídlo:                                            065 02 Vyšné Ružbachy

Zástupca Združenia:                    Leščinský Štefan – predseda

                                                     Ing. Kilár Slavomír - podpredseda

Bankové spojenie: číslo účtu:      VUB Podolínec

                                                     SK82 0200 0000 0000 1093 2602

IČO:                                              319 469 41

IČ DPH:                                        SK2020525496

 

Potvrdenie o zápise zmeny údajov do registra pozemkových spoločenstviev

Prenájom Orlovňa

STANOVY

z á p i s n i c a VZ 2015

Zápisnica z val. zhromaždenia 1.10.2017

ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE